Certifikat, deklarationer och bedömningar

CE-överensstämmelse

CE-överenstämmelse är ett intyg från tillverkaren att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Tillverkaren ansvarar för att produkten som är avsedd att släppas ut på EU-marknaden har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket.

Kvalitets- och Miljöcertifikat ISO

ISO 9000 för kvalitet och ISO 14000 för miljö ställer krav på att organisationen har ett ledningssystem. Ledningssystemet hjälper organisationer att nå resultat genom strukturerat arbete med ständiga förbättringar bl.a. för ökad kundtillfredsställelse, minskad användning av resurser samt ökad processeffektivitet. Regelbundna revisioner säkerställer att ledningssystemet fungerar över tid.

Byggvarudeklarationer, BVD3

Byggvarudeklarationer är ett system med branschgemensamt format för att förmedla miljöinformation om byggvaror. En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för en bedömning av varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. Systemet bygger på ett frivilligt åtagande inom byggsektorn.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn. Bedömningen görs genom en viktning av olika områden, innan slutomdömet fastställs. Detta ger ett ökat krav på ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu, och för framtida generationer.

Sunda hus

Sunda hus är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten, t.ex. säkerhetsblad, byggvarudeklaration, annan miljödeklaration, produktinformation samt skötsel- och underhållsråd från leverantören. Syftet är att ge en uppfattning om den aktuella produkten är ett bra val ur miljö- och hälsoperspektiv eller om det kan finnas bättre alternativ.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du aktuell information och värdefulla tips om teknik och våra produkter.

Besöksadress

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 5
393 53 Kalmar

Produktion och godsadress

TTM Energiprodukter AB
Franska vägen 6
393 56 KALMAR

Kontakt

Tel. +46 480 41 77 40
Fax +46 480 109 23
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakturaadress

TTM Energiprodukter AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Org.nr. 556650-9286

Nyhetsbrev