Historia

En röd tråd genom TTM:s historia är viljan att satsa på teknikutveckling, att se marknadsbehoven, våga satsa och lita på sin kompetens. Genom de dryga 45 år företaget har utvecklats har tiderna ibland varit goda och ibland hårda, men signifikativt är att det alltid har funnits en ork och en uthållighet att jobba framåt. Tillsammans med en stark vision och goda värderingar har det lett oss fram till vad vi är idag.

TTM grundades av 11 visionära och kreativa entreprenörer 1969 som alla hade en bakgrund i installationsbranschen. Den gemensamma grundidén var att komplicerade och tidsödande arbetsmoment, som att bygga shuntgrupper ute på arbetsplatserna, måste gå att göra snabbare och effektivare genom prefabricering.

Den första prefabshunten lanserades av TTM på Sveriges största VVS-mässa 1969. TTM:s prefabshuntar blev snabbt en succé när moderna installatörer letade efter tidsbesparande och funktionssäkra installationslösningar.

Försäljningen och produktionen ökade i snabb takt och understöddes av 70-talets energikris, när man ville skapa energieffektivare VVS-system, vilket var nästa stora fördel med Shuntopac shuntgrupper. Konstruktioner där återströmning, energiövergångar och tryckfall funktionssäkrats verifierades i labbtester. Omsorgsfull dimensionering och sammansättning av alla detaljer gav en lägre energiförbrukning än platsbyggda konstruktioner.

TTM skapade en ny branschstandard

TTM:s prefabricering innebar inte bara att montaget kunde göras snabbare och effektivare ute på arbetsplatserna, utan skapade också en standardisering av de olika kopplingstyperna. TTM standardiserade och funktionssäkrade de olika möjligheterna att styra flödena i shuntgrupper, det som idag kallas för kopplingstyper, t.ex. 2-vägs, 3-vägs, SABO etc.

Milstolpar

1968
Företaget startade som Termoteknik i Kalmar med verksamhet inom ventilationsanläggningar, entreprenad och produktförsäljning.

1969
Den första Shuntopac:en visades på VVS-mässan. Shuntgruppen utvecklades av flera delägare.

1970
Termoteknik i Kalmar startade TermoTeknik i Malmö. År 1973 blev namnet TTM, med Sune Berg som en av elva delägare.

1975
MIRI Avskiljare lanseras och avskiljarprogrammet med fett och oljeavskiljare börjar byggas upp.

1976
Shuntopacproduktionen expanderar kraftigt, produktionen vidareutvecklas och flyttas till ett nytt bolag Josefsson & Söner (Halltorp rördelar).

1977
Lanseringen av Sveriges största standardiserade sortiment av shuntgrupper, Shuntopac 77.

1978
Den första typen av dynamisk shunt lanserades under namnet Shuntopac Flowpac.

1979–1980
Olika delägare köps ut och startar andra verksamheter. Christer Nordström och Sune Berg äger tillsammans 100 %.

1980-talet
Koncernen NOBE byggs upp. Samarbete med Blücher bygger upp marknaden för rostfria avlopp. QMT startas och Termokonsult köps. Blüchersamarbetet läggs ner och TTM satsar på egen produktutveckling av sortiment inom rostfria avloppssystem.

1990
Koncernen omsätter ca 200 miljoner kr i ett 10-tal bolag.

1991
Lansering av ett komplett sortiment av kombishuntgrupper.

1994
Halltorpgruppen skapas med tre divisioner: TTM, Halltorp Rördelar och QMT.

1996
ISO 9001 certifiering.

1998
TTM vidareutvecklar avskiljarprogrammet med reningsteknik för fordonstvättar.

2000
TTM förvärvar Kambre AB med verksamhet inom fordonstvättar. Halltorpgruppen startar Q-Pro med verksamhet inom reservdelar för tunga fordon.

2001
Startar upp en ny produktgrupp. Satsningen på avgasning och vätskebehandling startas upp.

2002
ISO 14001 certifiering.

2003
Halltorpkoncernens bolag delas upp mellan ägarna. Sune Berg fortsätter med TTM.

2005
Avskiljarprogrammet säljs till ACO.

2006
Satsningen på avgasning och vätskebehandling leder fram till NoXygen och vätskebehandlingsprogrammet.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du aktuell information och värdefulla tips om teknik och våra produkter.

Besöksadress

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 5
393 53 Kalmar

Produktion och godsadress

TTM Energiprodukter AB
Franska vägen 6
393 56 KALMAR

Kontakt

Tel. +46 480 41 77 40
Fax +46 480 109 23
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakturaadress

TTM Energiprodukter AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Org.nr. 556650-9286

Nyhetsbrev