Kvalitets- & miljöpolicy

Våra produkter ska vara marknadens bästa alternativ och det naturliga valet genom låg livscykelkostnad, hög energieffektivitet, lång livslängd och låg miljöbelastning. Vi ska vara en seriös, ansvarstagande och långsiktig samarbetspartner med hög servicegrad.

TTM:s produkter är utformade så att de minskar kundens energiförbrukning, miljöpåverkan och underhållskostnader. Detta uppnås genom fortlöpande utveckling av produkter och kompetens, samtidigt som vi är lyhörda för kundernas behov.

Produktutformning, produktionsmetoder, avfallshantering, transporter och rutiner i övrigt är präglade av omsorg om miljön. Gentemot kunder, anställda och samhälle uppträder vi på ett seriöst och etiskt riktigt sätt, och vi följer aktuella lagar, regler och normer.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och utbilda vår personal och uppmuntrar öppenhet och engagemang. Vi arbetar även med utvärdering och förbättring av vår arbetsmiljö och våra arbetsmetoder så att hälso- och olycksrisker minimeras. Genom våra satsningar på arbetsmiljö och god företagsanda ska TTM vara en attraktiv arbetsplats.

Inom hela vår verksamhet ska vi ständigt söka förbättringar. Vi ska aldrig bli helt nöjda, allting kan alltid göras lite bättre.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du aktuell information och värdefulla tips om teknik och våra produkter.

Besöksadress

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 5
393 53 Kalmar

Produktion och godsadress

TTM Energiprodukter AB
Franska vägen 6
393 56 KALMAR

Kontakt

Tel. +46 480 41 77 40
Fax +46 480 109 23
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakturaadress

TTM Energiprodukter AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Org.nr. 556650-9286

Nyhetsbrev