Shuntopac shuntgrupper; kombishuntar

Till höger listas shuntgrupperna inom Shuntopac kombishuntar. Shuntgrupperna placeras i undercentralen (UC) och styr rätt temperatur och flöde till de olika objekten.

Kombishuntar är kombinerade shuntgrupper för värmeåtervinning, kyla och/eller värme till ventilationssystem. De traditionella batterierna används för att tillföra kyla och/eller värme till ventilationsluften. Beroende på utförande sparas utrymme genom att endera eller båda batterierna utgår, eftersom värme respektive kyla tillförs via en plattväxlare i shuntgruppen.

Med varje shuntgrupp i sortimentet presenteras nedladdningsbar teknisk dokumentation. Om du behöver hjälp att beräkna och dimensionera dina shuntgrupper använder du beräkningsprogrammet eller kontaktar vår teknikavdelning.

Shuntopac® 20-200 KV

Shuntopac 20-200 KV är en kombinerad shuntgrupp för både kyla och värme till ett ventilationssystem. Kylbatteriet används för att tillföra både kyla och värme till ventilationsluften. Det traditionella värmebatteriet utgår eftersom värme tillförs via en plattväxlare i shuntgruppens sekundärkrets.
Shuntopac Shuntgrupper

Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS 09

Avser följande modeller av Shuntopac:

20-200 KV, 20-200 KV Bypass, 20-200 VK

PSA24

Förtillverkade shuntgrupper för kyla och värme

Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:

Avstängningsventiler, 3 st.

Injusteringsventiler, 3 st.

Injusteringsventil för reglering av bypassflöde. (Endast KV Bypass, radera vid behov.)

Termometrar, 6 st.

Styrventiler, 2 st.

Ställdon, 2 st. (Ange spänning och signal.)

Cirkulationspump.

Plattvärmeväxlare, placerad framtill på enheten.

Backventil med fjäderbelastad klaff.

Vakuum- och säkerhetsventil.

Isoleringsskåp med isolering AF Armaflex 13 mm.

Mätuttag monterade på samtliga anslutningar.

Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.

Stativ med två ben med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv.

Anslutningsböjar (Tillbehör, radera vid behov.)

Vid utförandeentreprenad ange tillämpliga värden nedan/funktionsentreprenad radera nedan: (Exemplet avser tvåvägsfunktion i både värme- och kylkrets).

Kyla primärsida

Flöde:

Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:

Mediatyp:

Värme primärsida

Flöde:

Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:

Mediatyp:

Temperatur tillopp och önskad returtemperatur:

Sekundärsida

Flöde:

Tryckfall i anslutet objekt:

Temperaturer tillopp och retur i värmefallet:

Tänk på att:

Batteriet i ventilationen ska beräknas för både kylfall och värmefall. Flödet är det samma i båda fallen och vanligtvis är kylfallet dimensionerande.

För att optimera växlarens storlek ska framledningstemperaturen till batteriet hållas så låg som möjligt med hänsyn taget till den önskade värmeeffekten.

För optimal dimensionering och förbättrad funktion på växlaren kan det i vissa driftfall vara både lönsamt och nödvändigt att bypass-koppla denna.

Information

Andra rörkvaliteter samt rostskyddsmålning kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator. Beskrivning av kopplingsprinciper finns i produktbladet för aktuell Shuntopac.

TTM hjälper gärna till med produktval och dimensionering, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Ladda ner programtext »

Besöksadress

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 5
393 53 Kalmar

Produktion och godsadress

TTM Energiprodukter AB
Franska vägen 6
393 56 KALMAR

Kontakt

Tel. +46 480 41 77 40
Fax +46 480 109 23
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakturaadress

TTM Energiprodukter AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Org.nr. 556650-9286

Nyhetsbrev