Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion. TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Expansion

Tryckhållningsenhet TTM GeniX

TTM GeniX GE18 är en lättinstallerad och lättanvänd tryckhållningsenhet för värmesystem för att hålla ett konstant drifttryck i systemet.

Visa mer