Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Certifikat, deklarationer och bedömningar

CE-överensstämmelse

CE-överenstämmelse är ett intyg från tillverkaren att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Tillverkaren ansvarar för att produkten som är avsedd att släppas ut på EU-marknaden har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket.

Kvalitets- och Miljöcertifikat ISO

ISO 9000 för kvalitet och ISO 14000 för miljö ställer krav på att organisationen har ett ledningssystem. Ledningssystemet hjälper organisationer att nå resultat genom strukturerat arbete med ständiga förbättringar bl.a. för ökad kundtillfredsställelse, minskad användning av resurser samt ökad processeffektivitet. Regelbundna revisioner säkerställer att ledningssystemet fungerar över tid.

Byggvarudeklarationer, BVD3

Byggvarudeklarationer är ett system med branschgemensamt format för att förmedla miljöinformation om byggvaror. En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för en bedömning av varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. Systemet bygger på ett frivilligt åtagande inom byggsektorn.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn. Bedömningen görs genom en viktning av olika områden, innan slutomdömet fastställs. Detta ger ett ökat krav på ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu, och för framtida generationer.

Sunda hus

Sunda hus är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten, t.ex. säkerhetsblad, byggvarudeklaration, annan miljödeklaration, produktinformation samt skötsel- och underhållsråd från leverantören. Syftet är att ge en uppfattning om den aktuella produkten är ett bra val ur miljö- och hälsoperspektiv eller om det kan finnas bättre alternativ.

Fakta och kuriosa om TTM

  • TTM grundades 1969
  • Första prefabshunten visades 1969
  • Sune Berg, en av grundarna är idag ensam ägare av TTM
  • TTM:s logga är inspirerad av reglerkurvan hos vridslidventiler
  • TTM var ursprungligen förkortningen för: TermoTeknik Malmö

Slide Standardiserad
shuntgrupp
för kyla och
värme
Vidare till Shuntomatic

Slide Beräkningsprogrammet
för shuntgrupper
Vidare till ShuntSelect

Slide Se Fortums tankar
kring avgasning
och luft i vätskesystem
Se filmen

Slide Nu finns våra produkter
i MagiCAD
Vidare till TTM MagiCAD TTM MagiCAD-
plugin

Slide Effektiv
vätskebehandling
av systemvätska
i VVS-system
Vidare till NoXa Vattnet!

Slide Shuntopac® Green Line Vidare till Green Line! Shuntgrupper med miljöprofil
och lågblyade ventiler

Slide