Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Kvalitets- & miljöpolicy

Våra produkter ska vara marknadens bästa alternativ och det naturliga valet genom låg livscykelkostnad, hög energieffektivitet, lång livslängd och låg miljöbelastning. Vi ska vara en seriös, ansvarstagande och långsiktig samarbetspartner med hög servicegrad.

TTM:s produkter är utformade så att de minskar kundens energiförbrukning, miljöpåverkan och underhållskostnader. Detta uppnås genom fortlöpande utveckling av produkter och kompetens, samtidigt som vi är lyhörda för kundernas behov.

Produktutformning, produktionsmetoder, avfallshantering, transporter och rutiner i övrigt är präglade av omsorg om miljön. Gentemot kunder, anställda och samhälle uppträder vi på ett seriöst och etiskt riktigt sätt, och vi följer aktuella lagar, regler och normer.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och utbilda vår personal och uppmuntrar öppenhet och engagemang. Vi arbetar även med utvärdering och förbättring av vår arbetsmiljö och våra arbetsmetoder så att hälso- och olycksrisker minimeras. Genom våra satsningar på arbetsmiljö och god företagsanda ska TTM vara en attraktiv arbetsplats.

Inom hela vår verksamhet ska vi ständigt söka förbättringar. Vi ska aldrig bli helt nöjda, allting kan alltid göras lite bättre.

Fakta och kuriosa om TTM

  • TTM grundades 1969
  • Första prefabshunten visades 1969
  • Sune Berg, en av grundarna är idag ensam ägare av TTM
  • TTM:s logga är inspirerad av reglerkurvan hos vridslidventiler
  • TTM var ursprungligen förkortningen för: TermoTeknik Malmö

Slide Standardiserad
shuntgrupp
för kyla och
värme
Vidare till Shuntomatic

Slide Beräkningsprogrammet
för shuntgrupper
Vidare till ShuntSelect

Slide Se Fortums tankar
kring avgasning
och luft i vätskesystem
Se filmen

Slide Nu finns våra produkter
i MagiCAD
Vidare till TTM MagiCAD TTM MagiCAD-
plugin

Slide Effektiv
vätskebehandling
av systemvätska
i VVS-system
Vidare till NoXa Vattnet!

Slide Shuntopac® Green Line Vidare till Green Line! Shuntgrupper med miljöprofil
och lågblyade ventiler

Slide