Fördelarna med inbyggd energimätning!

Tillbaka till TTM förklarar

TTM Shuntopac® EM med energimätning

Vår kategori TTM Shuntopac® EM är utrustad med integrerad energimätare av ultraljudstyp.

Den registrerar flöde och temperatur på tillopp och retur, presenterar energiförbrukningen och lagrar mätvärden som även kan fjärravläsas. Mätresultaten är exakta och ger förutom kontroll över energiprestanda även mätvärden godkända att basera energidebitering på.

Mätaren är klassad enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.

I Europa och i synnerhet Danmark är shuntgrupper med integrerad energimätare vanligt förekommande. Med den nya integrerade mätaren får man en noggrann och individuell mätning över just den delen av systemet som den specifika shunten servar. Prefabricerat och i nst allerat tillsammans med shuntgruppen, bara att sätta igång och mäta.

Man slipper platsbyggda energimätare och kan dra nytta av prefabrikationsidén hela vägen. TTM Shuntopac® EM ger exakt kontroll som du har nytta av, från svar på hur resultatet blev av ett energieffektiviseringsprojekt till ekonomisk uppföljning och fakturering på speci fik a delar av ett VVS-system.