Vi löser välkända VVS-problem på grund av luft och skapar hållbara investeringar!

FÖRE VÄTSKEBEHANDLING

Luft och magnetit försämrar värmefördelningen och ökar drift- och energikostnaderna

Luft och magnetit försämrar värmefördelningen och ökar drift- och energikostnaderna
Luft och magnetit försämrar värmefördelningen och ökar drift- och energikostnaderna

Radiator med obehandlad systemvätska

 1. Luftfickor
 2. Luftad obehandlad systemvätska
 3. Smuts och magnetit
TTM pipe
EFTER VÄTSKEBEHANDLING

En behandlad systemvätska ger ökad värmeeffektivitet

En behandlad systemvätska ger ökad värmeeffektivitet
En behandlad systemvätska ger ökad värmeeffektivitet

Radiator med trycksatt systemvätska fri från luft, smuts och magnetit

 1. Trycksatt systemvätska fri från luft, smuts och magnetit
TTM pipe
Pipe

A.En systemvätska som är full av smuts och magnetit sätter igen systemet och försämrar värmeöverföringen.

B.Luft i ren systemvätska försämrar värmeöverföringen och skapar korrosion.

C.En avgasad systemvätska är fri från luft och syre. Då ökar värmeöverföringen och korrosionen avstannar.

D.Ett stabilt systemtryck ger förutsättningar för rätt flöde i alla delar av fastigheten.

1
TTM MAG
TTM MAG

TTM MAG rengör och separerar smuts och magnetit från systemvätskan effektivt.

Läs mer
2
TTM NoXygen®
TTM NoXygen®

TTM NoXygen® tar bort luften i systemvätskan genom undertrycksavgasning. Systemvätskan återfår sin förmåga att leda värme och minskar rostangreppen.

Läs mer
3
TTM GeniX®
TTM GeniX®

TTM GeniX® skapar ett systemtryck fritt från tryckvariationer som ger ett optimalt systemflöde.

Läs mer
TTM Flow

Så här kommer luft in till VVS-systemet

Så här kommer luft in till VVS-systemet
 • 1.Automatiska toppavluftare suger in luft om förtrycket i expansionskärl är för lågt.
 • 2.Presskopplingar släpper in luft i systemet även om kopplingen är ordentligt pressad
 • 3.Expansionskärl släpper in luft i systemet på grund av diffusion. Plast och gummi är material som inte är gastäta
 • 4.Golvvärme släpper in luft i systemet på grund av diffusion. Plast och gummi är material som inte är gastäta

Vilka symtom orsakar luften i ett VVS-system?

Vilka symtom orsakar luften i ett VVS-system?
 • 1.Avlagring av smuts och magnetit. Syret i vätskan skapar korrosion som i sin tur bildar magnetit och smuts.
 • 2.Kalla radiatorer och oljud. Om elementen har ojämn värme har du luft i systemet.
 • 3.Minskad flödeskapacitet i vätskan skadar pumparna och ger försämrad pumpkapacitet.
 • 4.Instabila flöden. Gaserna i vätskan skadar pumpar och ger sämre pumpkapacitet.
 • 5.Minskad värmeöverföring. Gasbubblor på värmeöverförande ytor försämrar verkningsgraden.

75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus!

75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus!

Visste du att det vanligaste klagomålet från hyresgäster är kalla radiatorer? Installera en TTM NoXygen® vakuumavgasare och bli av med luften i ditt värmesystem. Detta räddar dig och fastighetsägaren från onödiga felanmälningar och nödsamtal. Med TTM NoXygen® får du gladare hyresgäster, sänker underhållskostnaderna och ett värmesystem som håller längre.

Se några av våra filmer

Undvik igensättning av smuts och magnetit i golvvärmeslingorna
Läs mer
Svenska Fortum - Varför installera en TTM NoXygen® vakuumavgasare
Läs mer
Energieffektivisering med TTM NoXygen® på Promenaden bostadsrättsförening i Falun
Läs mer

Våra referenser

Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2...
Läs mer
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man...
Läs mer
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till...
Läs mer