Vad är en shuntgrupp?

Tillbaka till TTM förklarar
 1. Avstängningsventil
 2. Injusteringsventil
 3. Termometer (vätskeberörda dykrör)
 4. Styrventil
 5. Kyl-/värmespärr
 6. Rörkoppel
 7. Delbar isolerad kapsling
 8. Cirkulationspump
 9. Flänsförband
 10. Backventil
 11. Avtappningsventil

En shuntgrupp är en enhet som skapar energieffektivitet i olika kretsar i ett VVS-system genom att den optimerar temperatur, tryck och flöden. Shuntgruppen består av en primärkrets och en sekundärkrets som kan arbeta helt oberoende av varandra. Därför kan enheten reglera olika temperaturer, tryck och flöden i ett och samma värme- och kylsystem.

I en fastighet varierar värme- och kylbehovet, dels på grund av dygns- och årstidsvariationerna, men också för hyresgästernas olika behov. En shuntgrupp behöver därför dimensioneras med rätt utförande (U, L och H), funktion och komponenter för det system den ska placeras i. För att varje shuntgrupp ska bli rätt dimensionerad utför man beräkningarna för primär- och sekundärflödet i ett beräkningsprogram för shuntgrupper.

I större fastighetskomplex är det ofta ett stort antal shuntgrupper som samverkar eftersom det förekommer en mängd olika klimatzoner med skilda ventilations- och uppvärmningsbehov. Shuntgrupperna är därför anpassade för olika funktioner och finns bland annat för fjärrvärme, energimätning, värmeåtervinning, värmeväxling eller shuntgrupper med sammansatt funktion så kallade kombishuntar.

Miljöklassning Som ni förstår förekommer det en oändlig mängd olika shuntgrupper för massor med ändamål. När det gäller shuntgrupper med miljöklassning är det mindre komplicerat. För att få en shuntgrupp ”Miljöklassad” behöver den uppfylla kraven som SundaHus – bedömning ”B” och Byggvarubedömningen ”Accepteras” kräver. Då ska shuntgruppen innehålla noga utvalda komponenter som gör att halten av miljöfarliga ämnen som t.ex. bly kan hållas nere, utan att egenskaperna försämras.

 

Prefabricerade shuntgrupper

TTM Energiprodukter erbjuder ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp. Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar”.

Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

Våra prefabricerade shungrupper omfattas av: