Hur fungerar en shuntgrupp?

Shunten består av 2 sidor. Primärsidan är ansluten mot energikällan och huvudpumpen. Sekundärsidan är ansluten mot förbrukaren.
På sekundärsidan sitter en pump, som pumpar vatten genom förbrukaren, som kan vara t.ex. ett värmebatteri i ett ventilationsaggregat. Problemet är att vattnet svalnar av efter en stund. Vi måste då fylla på med nytt, varmt, vatten i kretsen.
Genom att ansluta 2 rör och en styrventil till kretsen kan vi fylla på med nytt vatten. Så länge styrventilen är stängd händer inget. Huvudpumpen kan inte trycka in vatten i kretsen genom det nedre röret så länge styrventilen är stängd.

Om däremot styrventilen öppnar lite, kan huvud huvud- pumpen trycka in lika mycket vatten i kretsen, som styr styr- ventilen släpper ut. På så sätt tillför vi nytt varmt vatten i kretsen.
Funktionen blir likadan även om vi förser shunten med en 3-vägs styrventil. Styrventilen öppnar och släpper ut lika mycket vatten som huvudpumpen trycker in.
Funktionen blir likadan även om vi förser shunten med en 3-vägs styrventil. Styrventilen öppnar och släpper ut lika mycket vatten som huvudpumpen trycker in.

Vad har backventilen för funktion?

 
En anledning till att man har en backventil är ett önskemål, och ibland ett krav, från fjärrvärmeleverantören. Om sekundär sekundär-pumpen faller bort, kommer allt vatten gå direkt tillbaka till växlaren, utan att passera shunten, med ett ΔT på 0ºC som resultat. Backventilen förhindrar detta, och tvingar vattnet genom shunten.
En annan anledning finns i samband med ventilationsbatterier. Faller sekundär sekundär-pumpen bort, kommer huvudpumpen trycka vatten genom batteriet och förhoppningsvis förhindra att batteriet fryser sönder, om det sitter en backventil i shunten.

Vad är en shuntgrupp?

En shuntgrupp är en enhet som skapar energieffektivitet i olika kretsar i ett VVS-system genom att den optimerar temperatur, tryck och flöden. Shuntgruppen består av en primärkrets och en sekundärkrets som kan arbeta helt oberoende av varandra. Därför kan enheten reglera olika temperaturer, tryck och flöden i ett och samma värme- och kylsystem.

Prefabricerade shuntgrupper

TTM Energiprodukter erbjuder ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp. Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer.

Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

Våra prefabricerade shungrupper omfattas av: