Vikten av rätt vattenkvalitet

Tillbaka till TTM förklarar

Direkt från kranen har vi i Sverige världens finaste dricksvatten, men för att fungera optimalt som systemvätska i värme-/kylsystem behöver det avgasas. Dricksvatten innehåller naturligt olika gaser, framförallt syre och kväve. Ofta innehåller vattnet även kolsyra som bildats när vatten absorberat koldioxid från luften. Alla dessa gaser ställer till problem i ditt system. Syret bidrar huvudsakligen till korrosion och bildandet av magnetit, vilket förkortar systemets livslängd och ökar underhållskostnaderna. Kvävgasen hamnar ofta i högpunkter och radiatorer vilket medför sämre cirkulation och energiöverföring samt behov av manuell luftning av systemet. Kolsyran är pH sänkande vilket ger en sur systemvätska, något som påskyndar korrosionen.

För att bli av med all gas behövs undertrycksavgasning. Manuell avluftning tar bara bort fria gasbubblor från systemet som fälls där trycket är lågt och temperaturen hög. Den mesta gasen är dock osynlig och bunden till vattenmolekylerna med van der Waalsbindningar.

Förutom gaser kan vattnet även innehålla salter. Salter lösta i vatten bildar joner, till exempel kloridjoner och sulfatjoner vilket bidrar till högre konduktivitet i vattnet. Ofta finns ett samband mellan hög konduktivitet och kraftig korrosion.

Vi rekommenderar att utföra regelbundna kontroller av systemvätskan för att säkerställa att pH, konduktivitet och syrehalt är stabila. I samband med mätningar bör även kontroll av vätskans renlighet utföras för att säkerställa att smuts inte täpper igen systemet.