Frågor & Svar

Ja, via en potentialfri växlande kontakt, se installationsanvisning NoXygen.
Nej, ingen av våra RTB klarar ammoniak då de ingående komponenterna inte tål ammoniak.
SundaHus betyg: B; Byggvarubedömningen betyg: Accepteras

C625 är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter ett systemtryck upp till 2,5 bar.

C650 är anpassad för större system upp till 50 m3 och ett systemtryck upp till 5 bar.

Har du en kylapplikation och använder etylenglykol, propylenglykol eller Temper ska du välja F650.

Vill du ha en avgasare med vattenpåfyllning ska du välja M650.
NoXygen är framtagen för stationär drift, det vill säga inte konstruerad för att flyttas runt.
VDI 2035 är från början en tysk industristandard som definierar vad som menas med ändamålsenligt vatten. Standarden omfattar bland annat rekommenderade nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. En systemvätska som håller sig inom VDI.s parametrar anses av dem kunna bibehålla den tekniska prestandan över tid. Dessutom motverkas bland annat rost, förkalkning och minskad verkningsgrad hos systemkomponenter.
Nej, NoXygen klarar inte att gå ner i vacuum och avgasa systemvätskan om systemtrycket är högre än 5 bar. Avgasaren går inte ned lika lågt i vakuum, vilket ger sämre avgasning.
Ingående komponenter i NoXygen är ej klassade för de temperaturerna och kan ta skada.
Det varierar från kommun till kommun, men många klassar lösningar redan vid 5% som farligt avfall, vilket kräver någon typ av invallning.
Kontrollera först så att vätskan kommer fram till pumpen. Vissa har "hängt sig i vakuumläge". När man luftat pumpen och släppt igenom vätskan så startar den. Kontrollera att kabeln till tryckgivaren sitter fastmonterad på givaren.
Systemtrycket är för högt (NoXygen fungerar bara upp till 5,0 bar) alternativt kan tryckgivaren ha gått sönder och visa ett felaktigt värde.
Inte aktuellt för tillfället. Vi är miljöbedömda i SundaHus och Byggvarubedömningen.
Systemvätska ska kontrolleras 11-12 veckor efter påfyllning/driftsättning. Prover på systemvätska bör tas 1 ggr/år och dokumenteras i loggbok. Uppfyller man tabellens (Table 1) värden på systemvätskan är risken för skadlig korrosion minimal. Avviker uppmätta värden på systemvätskan från tabellen kan man förvänta sig skadlig korrosion på systemet. Att behandla systemvätskan med kemikalier ska endast utföras i undantagsfall när andra åtgärder har uteslutits. Över- eller underdosering av kemikalier ökar sannolikheten att få problem med korrosion.
Konduktivitet < 100 μS/cm. Vattnets utseende: Fritt från partiklar. pH värde mellan 8,2 - 10, Syre nivå: <0,1 mg/l
Filter bör bytas när tryckmätaren på MAG 250 visar 1 bars högre tryck än systemtrycket i inkopplingspunkten. För att säkerställa god funktion bör dock filtret kontrolleras okulärt minst 1 ggr/månad. Vid nyinstallation med tätare intervall.
Vid test i provrigg avgasar C650 och M650 ned till ca 0,7 mg/liter syre. Avgasningskapaciteten kan variera beroende på storlek av system, om det innehåller mycket plaströr(golvvärme) och systemets täthet mot luftinläckage. För att nå maximal effekt i systemet där NoXygen är inmonterad skall systemet vara tätt mot luftinläckage via toppavluftare, felaktigt inställda expansionskärl, onormal vattenpåfyllning eller liknande.
Ja, NoXygen C650 finns lagerlagda hos Lundagrossisten.
NoXygen C650 och M650: 2,6 kWh/dygn vid snabbavgasning (30 första dagarna i default) och 0,1 kWh/h vid default underhållsavgasning.
Ja, men det rekommenderas inte. Detta beroende på att tilloppet kan ha för hög temperatur.
Beror på hur nedsmutsat det är, om man vet att det är smutsigt börja med 25 micron kolla efter 2 dagar. Använd sedan ett finare filter t.ex 5 micron för att till sist använda 1 micron.
Ja, alla standard L+U-shuntar DN20-50 är vändbara. Man kan även komplettera shuntgruppen med våra FlexFit rörböjar som ökar flexibiliteten ytterligare.
Ja, alla kylshuntar rostskyddsbehandlas och isoleras med armaflex mot kondens.
Ja, i Shuntopac Green Line används lågblyade ventiler som ger ett högre miljöbetyg hos SundaHus och Byggvarubedömningen.
Ja, TTM Shuntopac kombishunt finns i olika systemvarianter som förenklar installationen. Exempel, en shunt och ett ventilationsbatteri.
Minsta tillgängliga tryck bör ej vara mindre än 20kPa.
Koden tolkas via vår kodmall som finns på vår hemsida. Där anges typ av pump, dimension, styrventil, tillgängligt tryck, kopplingsprincip, flöde samt tryckfall i anslutet objekt.
Det är fabrikat och typ på styrventilen som bestämmer typ av ställdon.
Det är är alltid sekundärsidans temperatur som bestämmer returtemperaturen på primärsidan, vid fullt öppen styrventil.
Alla mått-, och viktangivelser finns under respektive produktblad.
Alla våra shuntgrupper tillverkas i Kalmar.
Det betyder att shuntgruppen är färdigdimensionerad och beställs på endast ett artikelnummer. Inga tillval behövs.
Krav på tillgängligt tryck finns med i beställningsguiden för produkten, angivet för respektive storlek.
Den väger endast 8,5 kg och är anpassad för att monteras direkt i det befintliga rörkopplet.
Nej, beräkningsprogrammet ligger öppet på webben. När du har gjort din beräkning kontaktar du TTM för offert.
Ja, våra shuntgrupper finns med i MagiCAD´s produktdatatbas. Nerladdning sker via vår hemsida.
Ja, våra shuntgrupper finns som plug-in till MagiCAD som hjälper dig att beräkna och dimensionera shuntgrupper i MagiCAD-projekt. Nerladdning sker via vår hemsida.
TTM Energiprodukter AB
Franska vägen 6
393 56 KALMAR
TTM Energiprodukter AB
invoice@ttmenergi.se
Org.nr. 556650-9286