NoXygen® C650


NoXygen® C650

Energiförluster, korrosion och ljudproblem förorsakas framförallt av för hög gashalt i systemvätskan. TTM NoXygen® är en serie helautomatiska, kraftfulla undertrycksavgasare som avlägsnar både fria och bundna gaser med ett högt vakuum ned till -0,9 bar. TTM NoXygen® är anpassad att installeras tillsammans med magnetitfilter TTM MAG 76. TTM NoXygen® undertrycksavgasare har gjort sig kända för att vara snabba att installera och enkla att driftsätta och sköta.

Avlägsnar skadliga gaser i värme- och kylsystem

TTM NoXygen® C650 ingår i en serie helautomatiska och lättinstallerade undertrycksavgasare för behandling av vätskor i kyl- och värmesystem och kan anslutas för styrning, reglering och övervakning via Modbus RTU. Energiförluster, korrosion och ljudproblem förorsakas framför allt av för hög gashalt i systemvätskan.

TTM NoXygen® håller systemet fritt från aggressiva gaser, förebygger och förhindrar gasrelaterade problem som annars medför att systemvätskans förmåga att hämta och avge energi försämras.

TTM NoXygen® kan installeras i befintliga och nya system.

TTM NoXygen® är miljöbedömd.

Installationsfördelar :

 • Enkel att installera, driftsätta och styra
 • Snabbavgasningsfunktion
 • Kan installeras i både små och stora system.

 

Driftsfördelar :

 • Sänker driftskostnaderna
 • Förhindrar korrosion på systemkomponenter
 • Man slipper lufta radiatorer
 • Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem
 • Minimerar ljudproblem i värme- och kylsystem
 • Stabil och enkel injustering
 • Avlägsnar systemvätskans innehåll av gaser
 • Förhindrar nedbrytning av köldbärarvätskor.
 • Kan kopplas upp till BMS med MODBUS RTU via RS485 (art.nr 515968) eller med summalarm via potentialfri växlande kontakt (art.nr 509554).Principinstallation med TTM NoXygen® och TTM OFFSET utjämningskärl med pumpexpansion.

TTM NoXygen® undertrycksavgasare passar systemvolymer från 1 m3 till 50 m3. I systemvolymer över 50 m3 eller där snabbare avgasning är önskvärd, kan TTM NoXygen® monteras efter varandra i samlingsledningens returflöde.

 

Principinstallation med TTM NoXygen® och TTM OFFSET utjämningskärl med TTM GeniX® tryckhållningskärl.

ttmSyftet med vätskebehandling genom undertrycksavgasning är att sänka gashalten till en nivå där korrosionen avstannar och systemvätskan återfår sin optimala energibärande egenskap.Tekniska data

Benämning: Specifikationer: Specifikationer:
Artikelnummer 509554 515968
RSK.nr: 4842629 5034011
Min. – Max. systemtryck i anslutningspunkt +0,8 – +5,0 bar +0,8 – +5,0 bar
Medietemperatur: 0 – +70 °C 0 – +70 °C
Omgivningstemperatur: 0 – +40°C 0 – +40°C
Kapacitet, avgasad vätska Min. 135 l/h Min. 135 l/h
Vakuumkapacitet under avgasning Ner till -0,9 Ner till -0,9
Tryckklass: PN 10 PN 10
Tillåtna vätskor: Vatten och avjoniserat vatten
Etanol 1 mindre än 30 vol%
Kilfrost max 30 vol%
Vatten och avjoniserat vatten
Etanol 1 mindre än 30 vol%
Kilfrost max 30 vol%
Eldata / spänning: 1~230 V, 50 Hz, stickpropp 1~230 V, 50 Hz, stickpropp
Yttre säkring: 10 A 10 A
Märkeffekt: 0,75 kW 0,75 kW
Märkström: 5,0 A 5,0 A
Energiförbrukning 37 kWh/år 2 37 kWh/år 2
Anslutning till DUC: Växlande potentialfri kontakt Modbus RTU (RS485)
Max belastning: 24 V, 1,0 A 24 V, 1,0 A
Skyddsklass: IP44 IP44
Ljudnivå: 61 dB 61 dB
Vikt: 29 kg 29 kg
1) Vid avgasning av Etanol, se till att lokalen är väl ventilerad.
2 ) Drift med 30 dagars snabbavgasning ger en energiförbrukning på 102 kWh under första året.

TTM NoXygen® kan installeras
i störningskänsliga miljöer som t.ex.
sjukhus, kontor och industrier.

Tillbehör

TTM MAG 54

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen® undertrycksavgasare.

Visa mer

TTM MAG 76

Magnetitfälla med partikelfilter. Avsedd att installeras med TTM NoXygen® men kan även användas i mindre förorenade system utan avgasning. Skyddar avgasaren och ökar livslängden på systemet.

Visa mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET är ett utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen® i värme-, kyl- och återvinningssystem som är känsliga för tryckvariationer, t.ex. system med pumpexpansion.

Visa mer

TTM Anslutningsslang

TTM anslutningsslang är en butylslang med flätning av rostfritt stål och invändigt gängade anslutningar klassificerade för tryck upp till 10 bar.

Visa mer

Bra att veta

TTM Energi erbjuder olika avgasare med olika egenskaper, valet bör bero på dina specifika behov och systemkrav. För att välja rätt avgasare bör man överväga faktorer som systemets storlek, vattensammansättning och användningsområde.
– C625 är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter och ett systemtryck upp till 2,5 bar.
– C650 är anpassad för större system upp till 50 m3 och ett systemtryck upp till 5 bar.
– F650 väljer du om du har en kylapplikation och använder etylenglykol, propylenglykol eller temper.
– M650 rekommenderas för en avgasare med vattenpåfyllning.

NoXygen C650 har erhållit höga betyg i bedömningen och erkänts för sin förmåga att optimera energieffektiviteten och för att uppfylla höga kvalitets- och miljöstandarder.
SundaHus betyg: B, Byggvarubedömningen betyg: Accepteras.

Våra referenser

Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2...
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man...
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till...
Jag vill veta mer