Certifikat

CE-överensstämmelse
CE-överensstämmelse

CE-överenstämmelse är ett intyg från tillverkaren att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Tillverkaren ansvarar för att produkten som är avsedd att släppas ut på EU-marknaden har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket.

Kvalitets- och Miljöcertifikat ISO
Kvalitets- och Miljöcertifikat ISO

ISO 9000 för kvalitet och ISO 14000 för miljö ställer krav på att organisationen har ett ledningssystem. Ledningssystemet hjälper organisationer att nå resultat genom strukturerat arbete med ständiga förbättringar bl.a. för ökad kundtillfredsställelse, minskad användning av resurser samt ökad processeffektivitet. Regelbundna revisioner säkerställer att ledningssystemet fungerar över tid.

Byggvarudeklarationer, BVD3
Byggvarudeklarationer, BVD3

Byggvarudeklarationer är ett system med branschgemensamt format för att förmedla miljöinformation om byggvaror. En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för en bedömning av varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. Systemet bygger på ett frivilligt åtagande inom byggsektorn.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn. Bedömningen görs genom en viktning av olika områden, innan slutomdömet fastställs. Detta ger ett ökat krav på ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu, och för framtida generationer.

SundaHus
SundaHus

SundaHus är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten, t.ex. säkerhetsblad, byggvarudeklaration, annan miljödeklaration, produktinformation samt skötsel- och underhållsråd från leverantören. Syftet är att ge en uppfattning om den aktuella produkten är ett bra val ur miljö- och hälsoperspektiv eller om det kan finnas bättre alternativ.

Fakta och kuriosa om TTM

  • TTM grundades 1969
  • Första prefabshunten visades 1969
  • Sune Berg, en av grundarna är idag ensam ägare av TTM
  • TTM:s logga är inspirerad av reglerkurvan hos vridslidventiler
  • TTM var ursprungligen förkortningen för: TermoTeknik Malmö
Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme

Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme

Vidare till Shuntomatic
Beräkningsprogrammet för shuntgrupper

Beräkningsprogrammet för shuntgrupper

Vidare till ShuntSelect
Se Fortums tankar kring avgasning och luft i vätskesystem

Se Fortums tankar kring avgasning och luft i vätskesystem

Se filmen
Nu finns våra produkter i MagiCAD

Nu finns våra produkter i MagiCAD

Vidare till TTM MagiCAD
Effektiv vätskebehandling av systemvätska i VVS-system

Effektiv vätskebehandling av systemvätska i VVS-system

Vidare till NoXa Vattnet!
Shuntopac® Green Line Shuntgrupper med miljöprofil och lågblyade ventiler

Shuntopac® Green Line Shuntgrupper med miljöprofil och lågblyade ventiler

Vidare till Green Line!