Kvalitets- & miljöpolicy

Våra produkter ska vara marknadens bästa alternativ och det naturliga valet genom låg livscykelkostnad, hög energieffektivitet, lång livslängd och låg miljöbelastning. Vi ska vara en seriös, ansvarstagande och långsiktig samarbetspartner med hög servicegrad.

TTM:s produkter är utformade så att de minskar kundens energiförbrukning, miljöpåverkan och underhållskostnader. Detta uppnås genom fortlöpande utveckling av produkter och kompetens, samtidigt som vi är lyhörda för kundernas behov.

Produktutformning, produktionsmetoder, avfallshantering, transporter och rutiner i övrigt är präglade av omsorg om miljön. Gentemot kunder, anställda och samhälle uppträder vi på ett seriöst och etiskt riktigt sätt, och vi följer aktuella lagar, regler och normer.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och utbilda vår personal och uppmuntrar öppenhet och engagemang. Vi arbetar även med utvärdering och förbättring av vår arbetsmiljö och våra arbetsmetoder så att hälso- och olycksrisker minimeras. Genom våra satsningar på arbetsmiljö och god företagsanda ska TTM vara en attraktiv arbetsplats.

Inom hela vår verksamhet ska vi ständigt söka förbättringar. Vi ska aldrig bli helt nöjda, allting kan alltid göras lite bättre.

Fakta och kuriosa om TTM

  • TTM grundades 1969
  • Första prefabshunten visades 1969
  • Sune Berg, en av grundarna är idag ensam ägare av TTM
  • TTM:s logga är inspirerad av reglerkurvan hos vridslidventiler
  • TTM var ursprungligen förkortningen för: TermoTeknik Malmö
Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme

Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme

Vidare till Shuntomatic
Beräkningsprogrammet för shuntgrupper

Beräkningsprogrammet för shuntgrupper

Vidare till ShuntSelect
Se Fortums tankar kring avgasning och luft i vätskesystem

Se Fortums tankar kring avgasning och luft i vätskesystem

Se filmen
Nu finns våra produkter i MagiCAD

Nu finns våra produkter i MagiCAD

Vidare till TTM MagiCAD
Effektiv vätskebehandling av systemvätska i VVS-system

Effektiv vätskebehandling av systemvätska i VVS-system

Vidare till NoXa Vattnet!
Shuntopac® Green Line Shuntgrupper med miljöprofil och lågblyade ventiler

Shuntopac® Green Line Shuntgrupper med miljöprofil och lågblyade ventiler

Vidare till Green Line!