TTM Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft (GDPR). Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka skyddet för hur dina personuppgifter hanteras.

Vad är en personuppgift?

Personuppgift är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, arbetsplats, mobilnummer och e-postadress

Vilka personuppgifter samlar TTM Energiprodukter in, för vilket ändamål och på vilket rättslig grund.

TTM Energiprodukter samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du

  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • Dimensioneringshjälp
  • Order/offert förfrågan
  • Anmäler dig till våra seminiarie/kundaktiviteter
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning

Ändamålet med information som inhämtas

  • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
  • För att kunna sända relevant information
  • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Uppgifterna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtas lagras i vårt CRM-system och affärssystem. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s offerter, order, fakturering, hantera klagomål/reklamationer samt garantiåtagande. Vi delar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

Vi på TTM Energiprodukter vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

För att utöva dina rättigheter kontakta oss på:

info@ttmenergi.se

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 5

393 53 KALMAR

Tel: 0480-41 77 40