Affärshus i Vitryssland

Tillbaka till referenser
Affärshus i Vitryssland

FAKTA

  • Komplett prefabricerad undercentral till liten, förutbesämd yta
  • Lätt att transportera
  • Lätt att installera
  • Kvalitetssäkrad

Prefabricerad exportframgång

När TTM Energiprodukter fick förfrågan om att bygga en komplett undercentral inom den begränsade ytan 5 x 5 x 2 meter, stod man egentligen inte inför ett nytt problem – bara lite större. Under mer än 40 års tillverkning av prefabricerade shuntgrupper har TTM Energiprodukter byggt upp kunskap och erfarenhet som gör det möjligt att erbjuda den bästa lösningen för kunden.

Den senaste tidens utveckling har gått mot att, utöver vanliga shuntgrupper, kunna erbjuda prefabricering av såväl stora fördelare som hela undercentraler.

Kunden, i Litauen, hade dokumenterat sitt behov i flödesschema och layoutskiss. Utmaningen för TTM Energiprodukters utvecklingsingenjörer var att skapa en prefabricerad enhet som skulle innehålla en komplett undercentrals funktioner (pumpar, ventiler, shuntar etc.) på en liten, förutbestämd yta. Den skulle fungera att transportera, vara lätt att hantera och installera långt bort i främmande land, där osäkerheten var stor om vilka resurser och kompetens som fanns på plats.