Akademiska sjukhuset

Tillbaka till referenser
Akademiska sjukhuset

FAKTA

Leverans av 32 st. Shuntopac med SME- och SM-ventiler under 2011

  • 2 st. Shuntopac Dynamic för radiator- system
  • 17 st. Shuntopac Dynamic för ventilationssystem – värme
  • 13 st. Shuntopac Dynamic för ventilationssystem – kyla

Välbalanserad värme

Beställaren sökte en lösning som var både kostnadseffektiv och höll hög kvalitet, inte minst vad det gäller exakt temperaturstyrning.TTM Energiprodukter kunde erbjuda en modern lösning baserad på shuntgrupper med dynamiska FlowCon styrventiler. Dessa är kända för att ge utmärkt reglering eftersom ventilerna är tryckoberoende och automatiskt balanserar tryckförändringar i systemet. Ventilerna reglerar som vanligt utifrån behov, beroende på t.ex. utomhustemperatur eller aktiviteter i lokalerna, men balansen i systemet behålls och ingen enskild enhet kan okontrollerat påverka andra enheter i systemet. Därmed säkerställs såväl exakt temperatur och komfort som flöde för varje systemenhet.
Fördjupning