Botkyrkabyggen

Tillbaka till referenser
Botkyrkabyggen

FAKTA

  • En jourutryckning kostar 5 000 kr.
  • Efter 10 dagar hade NoXygen eliminerat gaser motsvarande mer än 300 liter vatten.
  • Inga joursamtal ang. kalla lägenheter har inkommit sedan man skaffade NoXygen.
  • Ett 50-tal av Botkyrkabyggens 170 undercentraler har NoXygen installerade. Installationerna fortsätter i takt med planerat utbyte av abonnentcentraler.

Inte ett enda joursamtal

Botkyrkabyggen, med sina 27 000 hyresgäster i 12 000 lägenheter, har de senaste åren jobbat med en mycket ambitiös underhållsbudget och gjort stora satsningar på både extern och intern miljö . Efter en renovering med stambyte hade Botkyrkabyggen haft återkommande bekymmer med kalla lägenheter.

I bostadsområdet på Skarpbrunnavägen i Eriksberg finns 300 lägenheter. Man hade efter en renovering med stambyte haft återkommande bekymmer med kalla lägenheter och kalla radiatorer. Telefonerna gick varma från hyresgäster med kalla radiatorer och områdespersonalen hade dagtid frekventa utryckningar för att lufta radiatorer. Efter kontorstid gick utryckningarna via jouren till en kostnad av 5 000 kr per utryckning.

Lasse Larsson, projektledare på Botkyrkabyggen, tog snabbt kontakt med TTM Energiprodukter för att diskutera möjliga lösningar på problemet. Göran Pålson, TTM Energiprodukter kände omedelbart igen symtomen och redan under det första mötet gick diskussionerna till NoXygen.