BRF Bryggaren

Tillbaka till referenser
BRF Bryggaren

FAKTA

  • Dött vatten är ett äldre begrepp för gasfritt vatten. Syre, kolsyra och kvävgas som är uppbundna mellan atomerna i H2O är eliminerade. I dött vatten skapas ingen korrosion och vattnet är en effektiv energibärare.
  • Vanligt kranvatten innehåller upp till 9 mg syre per liter i atmosfärstryck.
  • Avgasat (dött) vatten har mindre än 1 mg syre per liter.

Dött vatten i Eslöv

HSB föreningen Brf Bryggaren i Eslöv hade problem med gaser i systemvätskan i sitt värmeledningssystem. Tidigare hade man provat såväl avgasare som att tillsätta kemikalier i vätskan, för att försöka förhindra korrosion och driftstörningar.

TTM Energiprodukters produktchef Per-Olof Illerstam kallades in för att göra en besiktning av systemet och en analys av systemvätskan. Illa, sa Illerstam – värmesystemet fungerar illa.

Per-Olof kunde konstatera att den befintliga avgasaren var trasig och inte hade reducerat syrgasvärdet tillräckligt, systemet läckte och fick kontinuerligt fyllas med nytt vatten (vilket adderade nya gaser). Kemikalierna, som var tillsatta i största välmening, hade förvärrat situationen genom att skapa hög konduktivitet (ledningsförmåga) i vattnet och gjorde därmed systemet än mer känsligt för korrosion. Man behandlade symptomen istället för orsaken.
Fördjupning