Gävle Multisport Arena

Tillbaka till referenser
Gävle Multisport Arena

FAKTA

  • VVS-entreprenör: Gävle Rör Team
  • Fastighetsägare: Gavlefastigheter
  • Levererade produkter:
    Shuntopac EM, 7 st.
    Shuntopac kombishuntar och
    värmeshuntar, 14 st.

Energiklassad arena kräver exakta mätmetoder

Gavlefastigheter arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor och energieffektivisering. Gävles nya multiarena är Silverklassad miljöbyggnad. Det kräver bl.a. kvalificerade mätningar av energiförbrukning. Shuntopac EM är vald att bidra till det jobbet.

Gavlefastigheter arbetar för att alla deras nybyggnationer ska vara klassade enligt Miljöbyggnad silver. Det är rätt nivå att jobba för konstaterar Jaana Kokko, projektingenjör VVS på Gavlefastigheter. Bronsnivån är för låg och guldnivån bli för kostsam. Gavlefastigheter har även Greenbuilding-certifierade fastigheter, där kravet vid ombyggnader är energiminskning på minst 25 % per år.