Huddinge centrum

Tillbaka till referenser
Huddinge centrum

FAKTA

  • VVS-entreprenör: HP Rör
  • Fastighetsägare: Huge Fastigheter
  • Levererade produkter:
    Prefabricerad specialanläggning
    NoXygen avgasare, 1 st.
    MAG 76, magnetitfilter, 1 st.

Prefabricerad specialanpassad shuntanläggning i två moduler

När behovet är att styra temperatur och flöden till markvärmeanläggningen för hela Huddinge Centrum tenderar det att kräva en shuntgrupp av betydande storlek. Prefabricering är den mest ekonomiska lösningen, ingången till undercentralen den största begränsningen.

För att göra verklighet av VVS-konsultens idéer krävdes ett utvecklat sinne för komprimering. TTM:s tekniker började rita på en lösning. Funktionaliteten skulle rymmas inom ett footprint på 4,5 x 2,2 m, men den största begränsningen var ändå ingången, dörren på 2 x 2 m.