TTM slider SHM-MINI kombishunt SHP-EM Shuntomatic Green-line TTM-huset
ttm
TTM Energiprodukter erbjuder ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp. Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“. Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

NoXygen® M650

TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp.

Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“.

Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Läs mer

TTM RTB 61-100

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat/etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilationsoch golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar luft och gaser som diffunderar/vandrar in genom värmeslingor till glykolvätskan för att minimera korrosion och nedbrytning av glykolen.

Läs mer

TTM Shuntopac® Växlarshuntar

TTM Shuntopac® Växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer

TTM Shuntopac® EM

TTM Shuntopac® EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 K

TTM Shuntopac® U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när komfortvärmesystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 avlägsnar luften från systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion åp systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 tar bort luft i systemvätskan som orsakar rost, smuts och magnetit som leder till kalla radiatorer ojämn värme och ljudproblem

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när värme /kylsystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-40 Komp

TTM Shuntopac® 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FV

TTM Shuntopac® 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FK

TTM Shuntopac® 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrkylainstallationen

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM SHUNTOMATIC® MINI

TTM SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått, samt utrustad med tryckoberoende styrventil (PICV)

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar gaser för att optimera vätskans förmåga till energiöverföring i värmeväxlarna på återvinningskretsen.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternati

Läs mer

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glyko

Läs mer

TTM RTB 61-100 blandningskärl

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 undertrycksavgasare avlägsnar luften i systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion på systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 54 magnetit

TTM MAG 54 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i mässing med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac®20-200 VK

TTM Shuntopac®20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett kombibatteri för ventilationssystem.

Läs mer

TTM SHUNTselect beräkningsprogram

TTM SHUNTselect beräkningsprogram är en programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper. I TTM SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida webbläsaren.

Läs mer

TTM ShuntSelect beräkningsprogram

I SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida, i din webbläsare.

shuntgrupper

TTM MagiCAD plugin hjälper dig att konstruera, beräkna flöden och tryckfall

Vill du ha hjälp med att dimensionera eller få support?

Vill du ha hjälp med av ett kunnigt support-team?

Våra representanter arbetar rikstäckande.
Våra tekniker hjälper dig när du behöver hjälp.

Kontakta TTM
TTM FÖRKLARAR:

TTM FÖRKLARAR:

Vad är en shuntgrupp?

En shuntgrupp är en enhet som skapar energieffektivitet i olika kretsar i ett VVS-system genom att den optimerar temperatur, tryck och flöden.

Läs mer

Så här får du ut informationen på shuntgruppens dataskylt

Kodmallen ger dig information om flöden, Kvs-värden och mycket mer. Alla Shuntopac shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som används för att identifiera shuntgruppen. Kodmallen beskriver utförandet och tekniska specifikationer.

Läs mer
Kodmallar

TTM Shuntgrupper

TTM

Färdigdimensionerade

Här hittar du färdigdimensionerade shuntgrupper. TTM SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering
Läs mer
TTM

Shuntgrupper för värme

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och
Läs mer
TTM

Shuntgrupper för kyla

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat
kylsystem och fjärrkylanläggningar.

Läs mer
TTM

Växlarshuntar

TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som
Läs mer
TTM

SHUNTOPAC® för energimätning

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.

Läs mer
TTM

Shuntgrupper för värmeåtervinning

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat värmeåtervinningssystem.

Läs mer
TTM

Kombishuntar

Här hittar du utrymmesbeparande shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för anläggningar som har sammansatta funktioner i enlighet med AMA
Läs mer
TTM

Shuntopac® Dynamic

Shuntopac Dynamic är en kategori shuntgrupper försedda
med en multifunktionsventil (PICV, kombiventil) med tre
samlade funktioner

Läs mer
TTM

Tillbehör SHUNTOPAC®

Läs mer

Tillbehör Shuntopac®

TTM

SHUNTOPAC® FlexFit-rörböjar

TTM Shuntopac® 20-40 Komp, 20-50 V / K / VÅ kan levereras med FlexFit rörböjar för att öka flexibiliteten vid montering.
Visa mer
TTM

Golvstativ – montageanvisningar

Tillverkade av epoxylackerade RHS-rör 50×30 mm. Detaljerad monteringsanvisning finns på www.ttmenergi.se (Shuntopac/tillbehör)
Visa mer
Shuntopac GeenLine

Shuntgrupper med hög Miljöklassning.

TTM Shuntopac® Green Line är shuntgrupper anpassade för att uppfylla höga miljökrav uppfyller godkännanden av:

• EPD miljövaruklassning
• SundaHus (miljöbedömning ”B”)
• Byggvarubedömningen ”Accepteras”.

TTM Shuntopac® Green Line – ett miljömedvetet val!

Läs mer
Shuntopac

Söker du svaret på en teknisk fråga?

Hittar svaren på de vanligaste frågor på sidan Frågor och Svar.
Finns inte svaret där, så hjälper vi gärna till

Läs mer
Shuntopac
Systemdelande shuntgrupper
TTM MAG®

Systemdelande shuntgrupper

Shuntopac® UX är en systemdelare, som används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer
Monterings
TTM Shuntopac

Flera monteringsalternativ förenklar installationen

TTM Shuntopac för vägghängande montage är roterbara
och kan levereras med rörböjar och golvstativ.

Läs mer
shuntgrupper
shuntgrupp

Kompakta och lättinstallerade shuntgrupper

Det är vanligt att utrymmet där shuntgrupper ska installeras är begränsat. För att förenkla installationen har vi därför konstruerat en shuntgrupp i tre olika utföranden L, U och H.

Läs mer
shuntgrupp

Våra referenser

Simonsland i Borås
Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man landa affären
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till E4:an.
Jag vill veta mer

Våra produkter

Prefabricerade Shuntgrupper

Färdigdimensionerade

TTM

TTM SHUNTOMATIC®

TTM SHUNTOMATIC® är ett helt nytt program med färdigdimensionerade shuntgupper. SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket
Visa mer
TTM

TTM SHUNTOMATIC® MINI

SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått. Shuntgruppen har låg vikt vilket innebär att den kan
Visa mer

Shuntgrupper för värme

TTM

SHUNTOPAC® 20-40 Komp

Shuntopac 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem där unionskopplade pumpar har valts.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® U 20-50 V

Shuntopac U 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med anslutningsdimensioner
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 65-100 V

Shuntopac 65-100 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 125-200 V

Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® H 20-50 V

Shuntopac 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med anslutningsdimensioner
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® EM

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 FV

Shuntopac 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen i en fjärrvärmeinstallation och därmed undvika extra kostnader i
Visa mer

Shuntgrupper för kyla

TTM

SHUNTOPAC® 20-50 K

Shuntopac 20-50 K är en miljöbedömd shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® U 20-50 K

Shuntopac U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 65-100 K

Shuntopac 65-100 K är en shuntgrupp för konventionella kylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 65 till och med DN 100.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 125-200 K

Shuntopac 125-200 K är en shuntgrupp för konventionella kylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 125 till och med DN
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® H 20-50 K

Shuntopac H 20-50 K är en shuntgrupp anpassad för begränsade ytor. Shuntgruppen är avsedd för konventionellt kylsystem och fjärrkylaanläggningar och
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 FK

Shuntopac 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen i en fjärrkyla installation och därmed undvika extra kostnader i form
Visa mer

Växlarshuntar

TTM

SHUNTOPAC® Växlarshuntar

Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas
Visa mer

SHUNTOPAC® för energimätning

TTM

SHUNTOPAC® EM

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.
Visa mer

Shuntgrupper för värmeåtervinning

TTM

SHUNTOPAC® U 20-50 VÅ

Shuntopac U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20 till och med DN 50.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 20-50 VÅ

Shuntopac 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20 till och med DN 50.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 65-100 VÅ

Shuntopac 65-100 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 65 till och med DN 100.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 125-200 VÅ

Shuntopac 125-200 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 125 till och med DN 200.
Visa mer

Kombishuntar

TTM

SHUNTOPAC® 20-200 VÅVK

Shuntopac 20-200 VÅVK är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning, värme och kyla till ett ventilationssystem.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® ECO

Shuntopac 20-200 ECO är en kombinerad shuntgrupp för användning i värmeåtervinningssystem typ Fläkt Woods Econet.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 VÅV

Shuntopac 20-200 VÅV är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning och värme till ett ventilationssystem.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 VÅK

Shuntopac 20-200 VÅK är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning och kyla till ett ventilationssystem.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 VK

Shuntopac 20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett ventilationssystem.
Visa mer
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 KV

Shuntopac 20-200 KV/KVBP är en kombinerad shuntgrupp för både kyla och värme till ett ventilationssystem.
Visa mer

Shuntopac® Dynamic

TTM

Shuntopac® Dynamic

Shuntopac Dynamic ger korrekt reglering även i system med varierande differenstryck eller då differenstrycket är okänt (se tekniska specifikationer för
Visa mer

Tillbehör SHUNTOPAC®

TTM

SHUNTOPAC® FlexFit-rörböjar

TTM Shuntopac® 20-40 Komp, 20-50 V / K / VÅ kan levereras med FlexFit rörböjar för att öka flexibiliteten vid montering.
Visa mer
TTM

Golvstativ – montageanvisningar

Tillverkade av epoxylackerade RHS-rör 50×30 mm. Detaljerad monteringsanvisning finns på www.ttmenergi.se (Shuntopac/tillbehör)
Visa mer

TTM slider SHM-MINI kombishunt SHP-EM Shuntomatic Green-line TTM-huset
ttm
TTM Energiprodukter erbjuder ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp. Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“. Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

NoXygen® M650

TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp.

Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“.

Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Läs mer

TTM RTB 61-100

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat/etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilationsoch golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar luft och gaser som diffunderar/vandrar in genom värmeslingor till glykolvätskan för att minimera korrosion och nedbrytning av glykolen.

Läs mer

TTM Shuntopac® Växlarshuntar

TTM Shuntopac® Växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer

TTM Shuntopac® EM

TTM Shuntopac® EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 K

TTM Shuntopac® U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när komfortvärmesystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 avlägsnar luften från systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion åp systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 tar bort luft i systemvätskan som orsakar rost, smuts och magnetit som leder till kalla radiatorer ojämn värme och ljudproblem

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när värme /kylsystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-40 Komp

TTM Shuntopac® 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FV

TTM Shuntopac® 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FK

TTM Shuntopac® 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrkylainstallationen

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM SHUNTOMATIC® MINI

TTM SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått, samt utrustad med tryckoberoende styrventil (PICV)

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar gaser för att optimera vätskans förmåga till energiöverföring i värmeväxlarna på återvinningskretsen.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternati

Läs mer

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glyko

Läs mer

TTM RTB 61-100 blandningskärl

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 undertrycksavgasare avlägsnar luften i systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion på systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 54 magnetit

TTM MAG 54 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i mässing med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac®20-200 VK

TTM Shuntopac®20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett kombibatteri för ventilationssystem.

Läs mer

TTM SHUNTselect beräkningsprogram

TTM SHUNTselect beräkningsprogram är en programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper. I TTM SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida webbläsaren.

Läs mer

Prefabricerade Shuntgrupper

Färdigdimensionerade

TTM

TTM SHUNTOMATIC®

TTM SHUNTOMATIC® är ett helt nytt program med färdigdimensionerade shuntgupper. SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket
Läs mer Tekniska dokument
TTM

TTM SHUNTOMATIC® MINI

SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått. Shuntgruppen har låg vikt vilket innebär att den kan
Läs mer Tekniska dokument

Shuntgrupper för värme

TTM

SHUNTOPAC® 20-40 Komp

Shuntopac 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem där unionskopplade pumpar har valts.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® U 20-50 V

Shuntopac U 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med anslutningsdimensioner
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 65-100 V

Shuntopac 65-100 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 125-200 V

Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® H 20-50 V

Shuntopac 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med anslutningsdimensioner
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® EM

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 FV

Shuntopac 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen i en fjärrvärmeinstallation och därmed undvika extra kostnader i
Läs mer Tekniska dokument

Shuntgrupper för kyla

TTM

SHUNTOPAC® 20-50 K

Shuntopac 20-50 K är en miljöbedömd shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® U 20-50 K

Shuntopac U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 65-100 K

Shuntopac 65-100 K är en shuntgrupp för konventionella kylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 65 till och med DN 100.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 125-200 K

Shuntopac 125-200 K är en shuntgrupp för konventionella kylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 125 till och med DN
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® H 20-50 K

Shuntopac H 20-50 K är en shuntgrupp anpassad för begränsade ytor. Shuntgruppen är avsedd för konventionellt kylsystem och fjärrkylaanläggningar och
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 FK

Shuntopac 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen i en fjärrkyla installation och därmed undvika extra kostnader i form
Läs mer Tekniska dokument

Växlarshuntar

TTM

SHUNTOPAC® Växlarshuntar

Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas
Läs mer Tekniska dokument

SHUNTOPAC® för energimätning

TTM

SHUNTOPAC® EM

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.
Läs mer Tekniska dokument

Shuntgrupper för värmeåtervinning

TTM

SHUNTOPAC® U 20-50 VÅ

Shuntopac U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20 till och med DN 50.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 20-50 VÅ

Shuntopac 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20 till och med DN 50.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 65-100 VÅ

Shuntopac 65-100 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 65 till och med DN 100.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 125-200 VÅ

Shuntopac 125-200 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 125 till och med DN 200.
Läs mer Tekniska dokument

Kombishuntar

TTM

SHUNTOPAC® 20-200 VÅVK

Shuntopac 20-200 VÅVK är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning, värme och kyla till ett ventilationssystem.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® ECO

Shuntopac 20-200 ECO är en kombinerad shuntgrupp för användning i värmeåtervinningssystem typ Fläkt Woods Econet.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 VÅV

Shuntopac 20-200 VÅV är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning och värme till ett ventilationssystem.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 VÅK

Shuntopac 20-200 VÅK är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning och kyla till ett ventilationssystem.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 VK

Shuntopac 20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett ventilationssystem.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

SHUNTOPAC® 20-200 KV

Shuntopac 20-200 KV/KVBP är en kombinerad shuntgrupp för både kyla och värme till ett ventilationssystem.
Läs mer Tekniska dokument

Shuntopac® Dynamic

TTM

Shuntopac® Dynamic

Shuntopac Dynamic ger korrekt reglering även i system med varierande differenstryck eller då differenstrycket är okänt (se tekniska specifikationer för
Läs mer Tekniska dokument

Tillbehör SHUNTOPAC®

TTM

SHUNTOPAC® FlexFit-rörböjar

TTM Shuntopac® 20-40 Komp, 20-50 V / K / VÅ kan levereras med FlexFit rörböjar för att öka flexibiliteten vid montering.
Läs mer Tekniska dokument
TTM

Golvstativ – montageanvisningar

Tillverkade av epoxylackerade RHS-rör 50×30 mm. Detaljerad monteringsanvisning finns på www.ttmenergi.se (Shuntopac/tillbehör)
Läs mer Tekniska dokument
  • Inga dokument hittades.
Shuntgrupperr

TTM FÖRKLARAR:

Vad är en shuntgrupp?

En shuntgrupp är en enhet som skapar energieffektivitet i olika kretsar
i ett VVS-system genom att den optimerar temperatur, tryck och flöden.

Läs mer
ttm-shunt

Ladda hem vår produktöversikt

i PDF-format (3,2 Mb)

Ladda hem
Monterings
TTM Shuntopac

Flera monteringsalternativ förenklar installationen

TTM Shuntopac för vägghängande montage är roterbara
och kan levereras med rörböjar och golvstativ.

LÄS MER

Så här får du ut informationen på shuntgruppens dataskylt

Kodmallen ger dig information om flöden, Kvs-värden och mycket mer. Alla Shuntopac shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som används för att identifiera shuntgruppen. Kodmallen beskriver utförandet och tekniska specifikationer.

Läs mer
Kodmallar

Söker du svaret på en teknisk fråga?

Hittar svaren på de vanligaste frågor på sidan Frågor och Svar.
Finns inte svaret där, så hjälper vi gärna till

Läs mer
Shuntopac

Våra referenser

Simonsland i Borås
Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man landa affären
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till E4:an.
Jag vill veta mer

TTM slider SHP-EM SHM-MINI Shuntomatic kombishunt Green-line TTM-huset TTM Förklarar TTM slider
ttm
TTM Energiprodukter erbjuder ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp. Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“. Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

NoXygen® M650

TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp.

Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“.

Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Läs mer

TTM RTB 61-100

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat/etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilationsoch golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar luft och gaser som diffunderar/vandrar in genom värmeslingor till glykolvätskan för att minimera korrosion och nedbrytning av glykolen.

Läs mer

TTM Shuntopac® Växlarshuntar

TTM Shuntopac® Växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer

TTM Shuntopac® EM

TTM Shuntopac® EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 K

TTM Shuntopac® U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när komfortvärmesystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 avlägsnar luften från systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion åp systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 tar bort luft i systemvätskan som orsakar rost, smuts och magnetit som leder till kalla radiatorer ojämn värme och ljudproblem

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när värme /kylsystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-40 Komp

TTM Shuntopac® 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FV

TTM Shuntopac® 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FK

TTM Shuntopac® 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrkylainstallationen

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM SHUNTOMATIC® MINI

TTM SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått, samt utrustad med tryckoberoende styrventil (PICV)

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar gaser för att optimera vätskans förmåga till energiöverföring i värmeväxlarna på återvinningskretsen.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternati

Läs mer

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glyko

Läs mer

TTM RTB 61-100 blandningskärl

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 undertrycksavgasare avlägsnar luften i systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion på systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 54 magnetit

TTM MAG 54 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i mässing med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac®20-200 VK

TTM Shuntopac®20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett kombibatteri för ventilationssystem.

Läs mer

TTM SHUNTselect beräkningsprogram

TTM SHUNTselect beräkningsprogram är en programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper. I TTM SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida webbläsaren.

Läs mer
TTM Shuntopac

Energibesparande kombishuntar som Kombinerar värme-kyla-återvinning

Shuntopac® kombishuntar är kombinerade shuntgrupper som ersätter ett av batterierna i ventilationsaggregatet och sparar på så vis fläktenergi, utrymme och kostnader i systemet.

Läs mer
Monterings
Monterings
TTM Shuntopac

Shuntgrupper för debitering och energieffektivisering

Shuntopac® EM är en kompakt och kostnadseffektiv lösning när individuell energimätning önskas på shuntgrupper.

Läs mer
TTM Shuntopac

Shuntgrupper anpassade för värmeåtervinning

Återvinningsshunt för värmeåtervinningssystem utan värmeväxlare kan utrustas med flera komponenter av valfritt fabrikat och finns i ett flertal olika kopplingsalternativ.

Läs mer
Monterings
ttm-shuntomaticmini
Shuntgrupper

Shuntomatic® MINI - världens minsta Prefabricerade shuntgrupp

Shuntomatic® är ett helt nytt program av svensktillverkade
och miljöbedömda kompakta shuntgrupper. De levereras
färdigdimensionerade kompletta med pump, styrventil och ställdon, redo att kopplas in.

Group-80
dimensionera

Kompakta och lättinstallerade shuntgrupper

Det är vanligt att utrymmet där shuntgrupper
ska installeras är begränsat. För att förenkla
installationen har vi därför konstruerat en
shuntgrupp i tre olika utföranden L, U och H.

Läs mer
dimensionera
Shuntgrupper

TTM FÖRKLARAR:

Vad är en shuntgrupp?

En shuntgrupp är en enhet som skapar energieffektivitet i olika kretsar
i ett VVS-system genom att den optimerar temperatur, tryck och flöden.

Läs mer

Behöver du lokal support? - Vi hjälper dig!

Våra representanter arbetar rikstäckande.
Våra tekniker hjälper dig när du behöver hjälp.

Shuntopac
Shuntopac
Shuntgrupper

Se vårt produktprogram av prefabricerade shuntgrupper

Våra representanter arbetar rikstäckande.
Våra tekniker hjälper dig när du behöver hjälp.

Läs mer

Våra referenser

Simonsland i Borås
Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man landa affären
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till E4:an.
Jag vill veta mer

TTM Shuntgrupper

TTM

Färdigdimensionerade

Här hittar du färdigdimensionerade shuntgrupper. TTM SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering
Läs mer
TTM

Shuntgrupper för värme

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och
Läs mer
TTM

Shuntgrupper för kyla

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat
kylsystem och fjärrkylanläggningar.

Läs mer
TTM

Växlarshuntar

TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som
Läs mer
TTM

SHUNTOPAC® för energimätning

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.

Läs mer
TTM

Shuntgrupper för värmeåtervinning

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat värmeåtervinningssystem.

Läs mer
TTM

Kombishuntar

Här hittar du utrymmesbeparande shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för anläggningar som har sammansatta funktioner i enlighet med AMA
Läs mer
TTM

Shuntopac® Dynamic

Shuntopac Dynamic är en kategori shuntgrupper försedda
med en multifunktionsventil (PICV, kombiventil) med tre
samlade funktioner

Läs mer
TTM

Tillbehör SHUNTOPAC®

Läs mer

Tillbehör Shuntopac®

TTM

SHUNTOPAC® FlexFit-rörböjar

TTM Shuntopac® 20-40 Komp, 20-50 V / K / VÅ kan levereras med FlexFit rörböjar för att öka flexibiliteten vid montering.
Läs mer
TTM

Golvstativ – montageanvisningar

Tillverkade av epoxylackerade RHS-rör 50×30 mm. Detaljerad monteringsanvisning finns på www.ttmenergi.se (Shuntopac/tillbehör)
Läs mer

TTM slider Green-line SHP-EM kombishunt TTM Förklarar TTM-huset Slide
ttm
TTM Energiprodukter erbjuder ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp. Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“. Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

NoXygen® M650

TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp.

Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“.

Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Läs mer

TTM RTB 61-100

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat/etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilationsoch golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar luft och gaser som diffunderar/vandrar in genom värmeslingor till glykolvätskan för att minimera korrosion och nedbrytning av glykolen.

Läs mer

TTM Shuntopac® Växlarshuntar

TTM Shuntopac® Växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer

TTM Shuntopac® EM

TTM Shuntopac® EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 K

TTM Shuntopac® U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när komfortvärmesystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 avlägsnar luften från systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion åp systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 tar bort luft i systemvätskan som orsakar rost, smuts och magnetit som leder till kalla radiatorer ojämn värme och ljudproblem

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när värme /kylsystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-40 Komp

TTM Shuntopac® 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FV

TTM Shuntopac® 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FK

TTM Shuntopac® 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrkylainstallationen

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM SHUNTOMATIC® MINI

TTM SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått, samt utrustad med tryckoberoende styrventil (PICV)

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar gaser för att optimera vätskans förmåga till energiöverföring i värmeväxlarna på återvinningskretsen.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternati

Läs mer

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glyko

Läs mer

TTM RTB 61-100 blandningskärl

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 undertrycksavgasare avlägsnar luften i systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion på systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 54 magnetit

TTM MAG 54 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i mässing med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac®20-200 VK

TTM Shuntopac®20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett kombibatteri för ventilationssystem.

Läs mer

TTM SHUNTselect beräkningsprogram

TTM SHUNTselect beräkningsprogram är en programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper. I TTM SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida webbläsaren.

Läs mer
NoXygen®

Shuntgrupper med hög Miljöklassning.

TTM Shuntopac® Green Line är shuntgrupper anpassade för att uppfylla höga miljökrav uppfyller godkännanden av:

• EPD miljövaruklassning
• SundaHus (miljöbedömning ”B”)
• Byggvarubedömningen ”Accepteras”.

TTM Shuntopac® Green Line – ett miljömedvetet val!

Läs mer
Miljöanpassande
Monterings
TTM Shuntopac

Energibesparande kombishuntar som kombinerar värme-kyla-återvinning

Shuntopac® kombishuntar är kombinerade shuntgrupper som ersätter ett av batterierna i ventilationsaggregatet och sparar på så vis fläktenergi, utrymme och kostnader i systemet.

Läs mer

Behöver du lokal support? - Vi hjälper dig!

Våra representanter arbetar rikstäckande.
Våra tekniker hjälper dig när du behöver hjälp.

Behöver du lokal support?   - Vi hjälper dig!
ISO 14001  ISO 9001

Certifierad tillverkning i Kalmar

TTM har tillverkat egna shuntgrupper och produkter för vätskebehandling
I Kalmar sedan mer än 50 år. Vi är certifierade enligt ISO 14000 och ISO 9001


iBVD

Våra produkter är byggvarudeklararerade

Våra produkter är byggvarudeklarerade enligt branschstandarden iBVD. En byggvarudeklaration
deklarerar materialinnehåll och resurs- och miljöpåverkan under produktens livscykel.

Läs mer
TTM Shuntopac

Energibesparande kombishuntar som kombinerar värme-kyla-återvinning

Shuntopac® kombishuntar är kombinerade shuntgrupper som ersätter ett av batterierna i ventilationsaggregatet och sparar på så vis fläktenergi, utrymme och kostnader i systemet.

Läs mer
Monterings
Shuntgrupperr

TTM FÖRKLARAR:

Vad är en shuntgrupp?

En shuntgrupp är en enhet som skapar energieffektivitet i olika
kretsar i ett VVS-system genom att den optimerar temperatur,
tryck och flöden.

Läs mer

Söker du svaret på en teknisk fråga?

Hittar svaren på de vanligaste frågor på sidan Frågor och Svar.
Finns inte svaret där, så hjälper vi gärna till

Läs mer
Shuntopac

Våra referenser

Simonsland i Borås
Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man landa affären
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till E4:an.
Jag vill veta mer

TTM Shuntgrupper

TTM

Färdigdimensionerade

Här hittar du färdigdimensionerade shuntgrupper. TTM SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering
Läs mer
TTM

Shuntgrupper för värme

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och
Läs mer
TTM

Shuntgrupper för kyla

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat
kylsystem och fjärrkylanläggningar.

Läs mer
TTM

Växlarshuntar

TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som
Läs mer
TTM

SHUNTOPAC® för energimätning

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.

Läs mer
TTM

Shuntgrupper för värmeåtervinning

Här hittar du shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för bland annat värmeåtervinningssystem.

Läs mer
TTM

Kombishuntar

Här hittar du utrymmesbeparande shuntgrupper i flera utföranden. Avsedda för anläggningar som har sammansatta funktioner i enlighet med AMA
Läs mer
TTM

Shuntopac® Dynamic

Shuntopac Dynamic är en kategori shuntgrupper försedda
med en multifunktionsventil (PICV, kombiventil) med tre
samlade funktioner

Läs mer
TTM

Tillbehör SHUNTOPAC®

Läs mer

Tillbehör Shuntopac®

TTM

SHUNTOPAC® FlexFit-rörböjar

TTM Shuntopac® 20-40 Komp, 20-50 V / K / VÅ kan levereras med FlexFit rörböjar för att öka flexibiliteten vid montering.
Läs mer
TTM

Golvstativ – montageanvisningar

Tillverkade av epoxylackerade RHS-rör 50×30 mm. Detaljerad monteringsanvisning finns på www.ttmenergi.se (Shuntopac/tillbehör)
Läs mer