Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

TTM kombishuntar

TTM Shuntopac® kombishunt används till en anläggning som har sammansatta funktioner i enlighet med AMA PSA.20 ”Förtillverkade shuntgrupper med sammansatt funktion”.

Med en utrymmesbesparande TTM Shuntopac® kombishunt behövs bara ett kylbatteri för att tillföra värme och kyla till ventilationsluften.

Med ett batteri mindre minskas tryckfallet och energiförbrukningen samtidigt som installationen tar mindre utrymme, blir enklare och går snabbare att installera.

kombishunt

Exempel på tillämpningar där kombishuntar används:

 • Ventilationsaggregat
 • Golvvärme/golvkyla
 • Processtyrning

Det vanligast är att man kombinerarar sommar- och vinterdriftfall, men även spetsning förekommer.

Varför en kombishunt?

Tekniska fördelar:

I installationen

 • Endast en shunt i stället för två eller tre.
 • Mindre antal cirkulationspumpar i anläggningen.
 • Mindre antal batterier behövs vid användning i ventilationsanläggningar.

Ekonomiska fördelar:

 • Lägre totalkostnad för anläggningen.
 • Lägre driftskostnad.
 • Lägre servicekostnad.

I ventilationsanläggningen:

 • Mindre antal batterier behövs
 • Bättre VAS-tal (Luftdistributionssystemets transporteffektivitet)
 • Kostnadsbesparing i installationen, kortare aggregat, mindre platsbehov i teknikrum.
 • Lägre tryckfall = mindre fläktarbete = lägre elkostnad –> mindre/billigare fläkt.
 • Utnyttja lågtemperaturvärme.
 • Låg returtemperatur.
 • Endast en shunt istället för två eller tre

kombishunt-princip

Systemvarianter av TTM SHUNTOPAC® kombishuntar:

• Kyla – Värme -> TTM SHUNTOPAC® kombishunt 20-200 KV
• Värmeåtervinning – Kyla -> SHUNTOPAC® kombishunt 20-200 VK
• Värmeåtervinning – Värme -> SHUNTOPAC® kombishunt 20-200 VÅK
• Värmeåtervinning – Kyla -> SHUNTOPAC® kombishunt 20-200 VÅVK

Green Line är en miljöbedömd shuntgrupp hos SundaHus med bedömning ”B” samt har Byggvarubedömningen ”Accepteras”.

TTM Shuntopac

Med en utrymmesbesparande TTM Shuntopac® kombishunt behövs bara ett kylbatteri för att tillföra värme och kyla till ventilationsluften. Med ett batteri mindre minskas tryckfallet och energiförbrukningen samtidigt som installationen tar mindre utrymme, blir enklare och går snabbare att installera.

Kombishuntar (sammansatt funktion)