ttm
TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp.

Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“.

Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

Shuntopac® Kylshuntar

SHUNTOPAC® 20-50 K

Shuntopac 20-50 K är en miljöbedömd shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner

Visa mer

SHUNTOPAC® U 20-50 K

Shuntopac U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20

Visa mer

SHUNTOPAC® 65-100 K

Shuntopac 65-100 K är en shuntgrupp för konventionella kylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 65 till och med DN 100.

Visa mer

SHUNTOPAC® 125-200 K

Shuntopac 125-200 K är en shuntgrupp för konventionella kylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 125 till och med DN

Visa mer

SHUNTOPAC® H 20-50 K

Shuntopac H 20-50 K är en shuntgrupp anpassad för begränsade ytor. Shuntgruppen är avsedd för konventionellt kylsystem och fjärrkylaanläggningar och

Visa mer

SHUNTOPAC® 20-200 FK

Shuntopac 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen i en fjärrkyla installation och därmed undvika extra kostnader i form

Visa mer