ttm
TTM Energiprodukter har ett brett program av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Shuntopac shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning. Sortimentet presenteras under respektive shunttyp.

Alla shuntgrupper som dimensioneras och beräknas förses med en produktkod som beskriver utförandet och tekniska specifikationer. Betydelsen av koden hittar du under “kodmallar“.

Alla våra shuntgrupper är miljöbedömda.

Shuntopac® Värmeshuntar

SHUNTOPAC® 20-40 Komp

Shuntopac 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem där unionskopplade pumpar har valts.

Visa mer

SHUNTOPAC® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med

Visa mer

SHUNTOPAC® U 20-50 V

Shuntopac U 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med anslutningsdimensioner

Visa mer

SHUNTOPAC® 65-100 V

Shuntopac 65-100 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som

Visa mer

SHUNTOPAC® 125-200 V

Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns

Visa mer

SHUNTOPAC® H 20-50 V

Shuntopac 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med anslutningsdimensioner

Visa mer

SHUNTOPAC® EM

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.

Visa mer

SHUNTOPAC® 20-200 FV

Shuntopac 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen i en fjärrvärmeinstallation och därmed undvika extra kostnader i

Visa mer