Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

shuntopac-20-200-fv

TTM miljöberömd produkt

Shuntopac®20-200 FV

Shuntgrupp för fjärrvärme.

Shuntgrupp för fjärrvärme

Shuntopac 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen i en
fjärrvärmeinstallation och därmed undvika extra kostnader i form av flödestaxa*.
Hög avkylning i en anläggning ökar utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Shuntopac 20-200 FV finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20 till DN 200.
Shuntgruppen kan utrustas med flera komponenter av valfritt fabrikat, t.ex. pump, ventiler, rörmaterial etc.

Shuntopac 20-200 FV levereras med brand- och korrosionssäker kåpa av Aluzink-plåt.
Isoleringen utgörs som standard av mineralull. Shuntgruppen är försedd med stativ med ben och
fotplatta för uppställning på golv.

Rörpaketet består i standardutförande av helsvetsade
tryckkärlsrör enl. EN 10216-2:2013. Rörpaket i annat material, t.ex. rostfritt stål, koppar
eller med ytbehandling kan levereras på beställning. Utformningen av rörpaketet utgör, vid angivna montagelägen, spärr mot oönskad värmeöverföring på grund av dubbelcirkulation.

Shuntopac 20-200 FV har EG-försäkran enligt maskindirektivet 2006/42/EG, ”Delvis fullbordad maskin”.

Slide