Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

shuntopac-dynamic

TTM miljöberömd produkt

Shuntopac® Dynamic

Shuntopac Dynamic ger korrekt reglering även i system med varierande differenstryck eller då differenstrycket är okänt (se tekniska specifikationer för arbetsområde för respektive ventilmodell och storlek). Samtliga Shuntopacmodeller kan levereras i Dynamicutförande.

Shuntopac® Dynamic – shuntgrupper med inbyggd differenstryckreglering och dynamisk balansering.

Shuntopac Dynamic är en kategori shuntgrupper försedda
med en multifunktionsventil (PICV, kombiventil) med tre
samlade funktioner:

 • Modulerande styrventil
 • Differenstryckregulator
 • Dynamisk injusteringsventil

Funktioner

 • Styrfunktionen reglerar flödet efter aktuellt effektbehov
 • Differenstryckfunktionen tar hand om tryckvariationer i primär systemet och håller differenstrycket konstant över styrventil käglan
 • Injusteringsfunktionen maxbegränsar flödet till inställt värde

Fördelar

Shuntopac Dynamic ger korrekt reglering även i system med varierande differenstryck eller då differenstrycket är okänt. Dock se tekniska specifikationer för arbetsområde för respektive
ventilmodell och storlek. Shuntopac Dynamic levereras med primärsidan injusterad från fabrik till det projekterade flödet.

Detta innebär att endast shuntgruppens sekundärsida behöver injusteras på byggarbetsplatsen samt att en kontroll görs att det tillgängliga differenstrycket på primärsidan ligger inom shuntgruppens arbetsområde.
Samtliga Shuntopac-modeller kan levereras i Dynamic-utförande.

Standarutförande

 • Rörpaket av helsvetsade tryckkärlsrör.
 • Termisk kyl-/värmespärr för att förhindra dubbelcirkulation.
 • Brand- och korrosionssäker kåpa av metall.
 • Isolering av mineralull för värme samt AF/Armaflex för kyla.
 • Väggkonsol för upphängning alternativt ben med fotplattor för större modeller.
 • EG-försäkran enligt maskindirektivet 2006/42/EG, ”Delvis fullbordad maskin.”
 • Andra utföranden levereras enligt önskemål, kontakta TTM för mer information.

Slide