Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

shuntopac-em

TTM miljöberömd produkt

Shuntopac® EM

Shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen.

Shuntopac® EM – Shuntopac EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen.

Shuntopac EM är en kategori shuntgrupper försedda med energimätningsutrustning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.

Funktioner

Den integrerade energimätaren registrerar energiförbrukningen i det anslutna reglerobjektet och mätvärden lagras och kan fjärravläses.

Fördelar

Shuntopac EM är en kompakt och kostnadseffektiv lösning när individuell energimätning önskas på huntgrupper. Leveransen är komplett med alla erforderliga funktioner. Shuntopac EM levereras, som standard, med samtliga anslutningar vända uppåt.

Standarutförande

  • Rörpaket av helsvetsade sömlösa stålrör för tryckändamål enl. SS-EN 10216-2:2013
  • Termisk kyl- och värmespärr för att förhindra dubbelcirkulation
  • Brand- och korrosionssäker kåpa i metall
  • Isolering av mineralull för värme och AF/Armaflex för kyla
  • Monteringpå väggkonsol för upphängning alternativt med ben och fotplattor för större och tyngre modeller
  • EG-försäkran enligt maskindirektivet 2006/42/EG,”Delvis fullbordad maskin”
  • Kundanpassade lösningar levereras enligt önskemål, kontakta TTM för mer information

Slide