Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

shuntopac-h-20-50-k

TTM miljöberömd produkt

Shuntopac® H 20-50 K

Shuntgrupp för kyla.

Shuntgrupp för kyla med små byggmått

Shuntopac H 20-50 K är en shuntgrupp anpassad för begränsade ytor. Shuntgruppen är avsedd för konventionellt kylsystem och fjärrkylaanläggningar och levereras som standard med anslutningsdimensioner DN 20 till DN 50. Modellen kan utrustas med komponenter av valfritt fabrikat och i ett flertal olika kopplings-alternativ.

Shuntopac H 20-50 K levereras med brand- och korrosionssäker kåpa av polyester belagd aluminiumplåt. Isoleringen utgörs som standard av AF/Armaflex AF-2

Upphängningsanordningen består av konsoler av gulkromaterat plattjärn.

Rörpaketet består i standardutförande av helsvetsade tryckkärlsrör SS-EN 10216-2 och DIN 2391. Rostskyddsmålad med grå primer. Rörpaket av annan kvalitet eller ytbehandling kan levereras på beställning. EG-försäkran enligt maskindirektivet 2006/42/EG: ”Delvis fullbordad maskin”

Shuntgruppen är miljöbedömd.

Slide