ttm
Shuntopac växlarshuntar finns med anslutningsdimensioner från DN 20 till och med DN 200 och levereras med varje krets och växlare dimensionerad för aktuellt flöde. Shuntgruppen kan utrustas med ett flertal komponenter av valfritt fabrikat och i ett flertal shuntkopplingar. Växlaren är servicevänligt monterad framtill på shuntgruppen, som i övrigt är utförd enligt beskrivning för respektive shuntgrupp.

Växlarshuntar

SHUNTOPAC® Växlarshuntar

Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas

Visa mer