Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Här hittar du fördjupande information, användbara tips och svar på vissa frågor.
Ring gärna TTM om du vill veta mer eller behöver hjälp med din egen anläggning.


TTM NoXygen® och pumpexpansion

I system med pumpexpansion rekommenderar TTM att man monterar TTM Offset utjämningskärl i anslutning till pumpexpansionen.

Har du dricksvatten
i värmesystemet?

Direkt från kranen har vi i Sverige världens finaste dricksvatten, men för att fungera optimalt som systemvätska…

Jobbigt med smuts
och magnetit?

Det kan vara jobbigt att bli medveten om hur mycket föroreningar och magnetit som finns i din systemvätska, men tack och lov är det början på lösningen och inte på problemen.


Lågt tryck i systemet? Kolla säkerhetsventil och expansionskärl!

Har du koll på expansionskärlet och om säkerhetsventilen släpper ut vatten? Dåligt tryck i värmesystemet beror…

TTM mannen med rtb och protector invallningsbehållare

Säkrare hantering av glykol med TTM Protector

När du arbetar med glykol i t.ex. RTB 61 blandningskärl så kan du höja säkerheten mot oavsiktligt spill eller utsläpp med TTM Protector 61-100 invallningsbehållare.

Miljöbedömda shuntgrupper innehåller mindre bly.

För att ta ansvar för miljön har vi påbörjat arbetet med att minimera blyhalten i våra produkter.


Nu finns Shuntopac med inbyggd energimätning.

Shuntopac EM med energimätning. Vår program med Shuntopac EM är utrustad med integrerad energimätare av ultraljudstyp.

Sluta springa runt och justera ventiler! Dynamiska, tryckoberoende ventiler gör jobbet åt dig.

Har du också sett injusterare jaga som vinthundar mellan injusteringsventiler…

Vad är en shuntgrupp?

En shuntgrupp är en enhet som skapar energieffektivitet i olika kretsar i ett VVS-system genom att den optimerar temperatur, tryck och flöden. Shuntgruppen består av en primärkrets …

Slide