Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Säkrare hantering av glykol med TTM Protector

När du arbetar med glykol i t.ex. RTB 61 blandningskärl så kan du höja säkerheten mot oavsiktligt spill eller utsläpp med TTM Protector 61-100.

Protector är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar, t.ex. glykol.

TTM Protector 61-100 har en volym på 135 liter vilket uppfyller de flesta myndighetskrav gällande invallningsvolym.

Du känner väl till att spillvatten från industrier eller fastigheter inte får skilja sig från avloppsvatten från hushåll. Om ditt företag har farliga ämnen i vattnet måste företaget rena det innan vattnet kommer till reningsverket. Varje företag som gör utsläpp på avloppsnätet ansvarar för att det inte innehåller något som kan skada avloppssystemet eller vattenmiljön där det renade vattnet släpps ut. Glykol räknas till farliga ämnen. Använd Protector för att skydda mot oavsiktligt utsläpp i golvbrunnar.

TTM-RTB-Protector


TTM Protector
Invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.
RSK 599 12 38.