Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Nu finns prefabshuntar med inbyggd energimätning

Shuntopac EM – med energimätning
Vår nya kategori Shuntopac EM är utrustad med integrerad energimätare av ultraljudstyp.

Den registrerar flöde och temperatur på tillopp och retur, presenterar energiförbrukningen och lagrar mätvärden som även kan fjärravläsas. Mätresultaten är exakta och ger förutom kontroll över energiprestanda även mätvärden godkända att basera energidebitering på. Mätaren är klassad enl. EN 1434 klass 2 samt MID 2004/22/EC.

Tidigare har vi sålt dessa lösningar mest till Danmark, där de liksom i övriga Europa oftare installerar energimätare. Med den nya integrerade mätaren får man en noggrann och individuell mätning över just den delen av systemet som den specifika shunten servar. Prefabricerat och installerat tillsammans med shuntgruppen, bara att sätta igång och mäta. Man slipper platsbygga energimätare och kan dra nytta av prefabrikationsidén hela vägen.

Shuntopac EM ger exakt kontroll som du har nytta av, från svar på hur resultatet blev av ett energieffektiviseringsprojekt till ekonomisk uppföljning och fakturering på specifika delar av ett VVS-system.