Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Kallt ute behöver inte betyda kallt inne!

75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus
gäller allt för låga temperaturer inomhus!

Kalla radiatorer och oljud från värmesystemet

Känner du igen problematiken med kalla rum? Lösningen är mycket enklare än man kan tro. Orsaken är att det finns bunden luft i värmesystemets vätska. Manuell luftning av element har ingen effekt på bunden luft, utan systemvätskan måste undertrycksavgasas. Så istället för att lufta manuellt, reparera och byta ut komponenter i förtid, räcker det med installera TTM NoXygen® undertrycksavgasare. Den gör hela jobbet!

Om elementen ger ojämn värme har du troligtvis bunden luft i systemet. Syret i systemvätskans bundna luft skapar korrosion som i sin tur bildar magnetit och smuts. Värmeöverföringen fungerar dåligt vilket ger varierande temperaturer i fastigheten.

Bild till höger: Huset ovan visar en modell av hur det vanligtvis ser ut i fastigheter som har bunden luft i systemvätskan. Värmeöverföringen fungerar dåligt vilket ger varierande temperatur. Systemvätskan får svårt att avge sitt värmeinnehåll eftersom luften försämrar värmeöverföringen. Det innebär att värmesystemets retur fortfarande är varm när det kommer tillbaka.

TTM hus med oregelbunden värme

Bunden luft i värmesystemet ger dålig energieffektivitet!

Kontinuerlig undertrycksavgasning återskapar systemvätskans förmåga att leda värme.

TTM NoXygen® 650 är en serie helautomatiska och lättinstallerade undertrycksavgasare som frigör och leder bort den bundna luften frånsystemvätskan. Genom att undertrycksavgasa ökas livslängden på värmesystemet samtidigt som drift-, underhålls- och energikostnaderna
minskar.

Ett partikelfilter tar bort magnetit och smuts som den bundna luften skapat.

TTM MAG 76 är ett effektivt magnetit- och partikelfilter som filtrerar bort systemets skadliga partiklar och minskar risken för att ventiler och pumpar m.m. börjar läcka, sätts igen eller går sönder i förtid.

Bild till höger: TTM NoXygen® och TTM MAG smutsfilter kan installeras i nya och befintliga system och håller systemet fritt från aggressiva gaser, förebygger och förhindrar gasrelaterade problem som annars medför att systemvätskans förmåga att hämta och avge energi försämras.

NoXygen C650

Kontinuerlig undertrycksavgasning ger ett optimerat värmesystem!

Få effektivare energianvändning
tack vare jämnt fördelad temperatur i fastigheten

Minska underhållskostnaderna
genom att ingen manuell luftning behövs och
rostangreppen på termostater och pumpar
minimeras.

Få färre felanmälningar
och nöjda hyresgäster genom ett fungerande
värmesystem fritt från luft.

Minska energikostnaderna med 5% eller mer*.
Med jämn värmefördelning och låg returtemperatur sparar man energi och pengar.

Öka värmekomforten
med jämnare temperatur och flöde i alla radiatorer och golvvärmeslingor.

*) Karin Lindström, Saga Ekelin (Rapport 2019.01) ”Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem”.
Utfärdad genom: Bebostad.se. Energimyndighetens och Byggherrarnas beställargrupp.


Avgasare NoXygen C650

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar, avsedd för värme- och komfortkylssystem.

Avgasare NoXygen F650

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar, avsedd kylsystem med medietemp. ner mot -10°C.

Avgasare NoXygen M650

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar med automatiskt vattenpåfyllning.


TTM MAG

TTM vätskebehandling

TTM MAG-programmet består av system-, partikelfilter och luftavskiljare som effektiv tar bort smuts, magnetit och/eller luft så att VVS-systemen får längre livslängd och effektivare flöden.

TTM:s program för vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, undertrycksavgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

Slide