Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

TTM NoXygen® och pumpexpansion

I system med pumpexpansion rekommenderar TTM att man monterar TTM Offset utjämningskärl i anslutning till pumpexpansionen. TTM Offset hjälper till att utjämna tryckvariationerna vid temperaturväxlingar i systemvätskan vilket ger en lugnare och mer gynnsam gång för pumpexpansionen. En systemvätska som är behandlad med TTM NoXygen® är fri från korrosion och driftsstörande luft och gaser. Den korrosionsfrämjande och driftdstörande luften och gasen har innan avgasningen gett upphov till luftfickor i radiatorer och andra delar av systemet. När dessa luftfickor försvinner skapas en homogen, korrosionsfri och optimerad energibärare som inte ”fjädrar” och släpper ifrån sig gaser vid tryckvariationer i systemet.