Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Miljöbedömda shuntgrupper innehåller mindre bly

För att ta ansvar för miljön har vi påbörjat arbetet med att minimera blyhalten i våra produkter.

Fastighetsägare och byggherrar ställer allt högre miljökrav på material och produkter. Målet är att fastigheter ska byggas och förvaltas med så stor andel miljögodkända produkter som möjligt. Ett viktigt miljökrav som angetts är gränsvärde för hur mycket bly en produkt får innehålla för att vara godkänd. Utfasningen av bly pågår och vi kommer i framtiden att få se allt fler produkter med lägre blyhalter.

Det vi användare kan göra är att aktivt välja rätt material, där påverkan på miljön och människors hälsa minimeras. Vi hjälper dig att göra rätt val.

Våra shuntgrupper är miljöbedömda av både Byggvarubedömningen och SundaHus, två av aktörerna för standardiserad miljöbedömning av produkter och byggmaterial.

Arbetet med miljöanpassning tar tid. Olika aktörer i branschen driver utvecklingen och tillsammans strävar vi efter ett mer miljöanpassat och hållbart byggande.

Miljöarbete är en viktig del av vår produktutveckling, både nu och i framtiden.