TTM slider Noxygenial TTM-slider-genix MAG TTM-huset TTM-forklarar
Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion. TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Vätskebehandling av systemvätska


vatskebehandling

Ett starkt program inom vätskebehandling

Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Läs mer

TTM RTB 61-100

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat/etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilationsoch golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar luft och gaser som diffunderar/vandrar in genom värmeslingor till glykolvätskan för att minimera korrosion och nedbrytning av glykolen.

Läs mer

TTM Shuntopac® Växlarshuntar

TTM Shuntopac® Växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer

TTM Shuntopac® EM

TTM Shuntopac® EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 K

TTM Shuntopac® U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när komfortvärmesystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 avlägsnar luften från systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion åp systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 tar bort luft i systemvätskan som orsakar rost, smuts och magnetit som leder till kalla radiatorer ojämn värme och ljudproblem

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när värme /kylsystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-40 Komp

TTM Shuntopac® 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FV

TTM Shuntopac® 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FK

TTM Shuntopac® 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrkylainstallationen

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM SHUNTOMATIC® MINI

TTM SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått, samt utrustad med tryckoberoende styrventil (PICV)

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar gaser för att optimera vätskans förmåga till energiöverföring i värmeväxlarna på återvinningskretsen.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternati

Läs mer

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glyko

Läs mer

TTM RTB 61-100 blandningskärl

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 undertrycksavgasare avlägsnar luften i systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion på systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 54 magnetit

TTM MAG 54 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i mässing med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac®20-200 VK

TTM Shuntopac®20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett kombibatteri för ventilationssystem.

Läs mer

TTM SHUNTselect beräkningsprogram

TTM SHUNTselect beräkningsprogram är en programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper. I TTM SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida webbläsaren.

Läs mer
NoXygen®

Ny avgasare anpassad
för flerbostadshus
och mindre system

Ta bort luften i värme och VÅ-system
och minska driftskostnaderna med TTM NoXygen®
undertrycksavgasare.

vatskebehandling
NoXygen®

Vätskebehandling med
obegränsad
systemkapacitet

TTM NoXygen® kan installeras för
undertrycksavgasning oberoende
av VVS-systemets storlek

vatskebehandling
ttm
Undertrycksavgasning och pumpexpansion säkrar värmesystemet

Ger rätt systemtryck och låga gashalter

Läs mer
ttm
Har du dricksvatten i värmesystemet?
Direkt från kranen har vi i Sverige världens finaste dricksvatten, men för att fungera optimalt som systemvätska i värme-/kylsystem behöver det
Läs mer
ttm
Rätt grepp mot magnetit!

TTM MAG-avskiljarna tar effektivt bort magnetit och avskiljer luft så att VVS-systemen får längre livslängd och effektivare flöden.

Läs mer
NoXygen®

NoXyGENIAL!

Den enklaste vägen till långsiktig optimering
av systemvätskan

TTM NoXygen® 650 är en serie helautomatiska och
lättinstallerade undertrycksavgasare för värme- och
kylsystem. Öka systemlivslängden samt minska
energi- och driftskostnaderna genom att
undertrycksavgasa.
TTM NoXygen® är snabbaste vägen till energieffektiva system
– två knapptryck räcker!

Tryck
ttm
Ny avgasare anpassad för flerbostadshus och mindre system

Ta bort luften i värme och VÅ-system och minska driftskostnaderna med TTM
NoXygen®
undertrycksavgasare.

Läs mer om undertrycksgasare
ttm
Lågt tryck i systemet TTM INDI varnar om avvikelser uppstår.

Har du koll på expansionskärlet och om säkerhetsventilen släpper ut vatten?

Läs mer om TTM INDI
ttm
Den enklaste vägen till långsiktig optimering av systemvätskan

TTM NoXygen® är snabbaste vägen till energieffektiva system – två knapptryck räcker!

Läs mer om TTM NoXygen®
ttm
PUMPJÄ***!

Skyll inte pumphaverier, rostangrepp och luftproblem på dålig kvalité i de installerade systemkomponenterna.

Till TTM förklarar

TTM NoXygen® kan öka
energieffektiviteten i värmesystemet
med 5% eller mer.

TTM NoXygen® undertrycksavgasare tar bort all luft i systemvätskan.
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus
gäller allt för låga temperaturer inomhus pga för låg energieffektivitet!
Det kan vara allt ifrån kalla radiatorer eller oljud från värmesystemet.

TTM MAGICAD PLUGIN:

Vår produkter finns som
MagiCAD-plugin

Här kan du ladda hem MagiCAD-plugin som hjälper
dig att beräkna och dimensionera med våra produkter.

MagiCAD
ttm
Få kontroll över ojämn temperaturfördelning

Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?

Till TTM förklarar
ttm
Få kontroll över ojämn temperaturfördelning
Med en automatisk undertrycksavgasare slipper man lufta elementen manuellt i värmesystemet samtidigt som rostangrepp på termostater och pumpar
Se filmen
ttm
Ladda hem vår produktöversikt
Ladda ner pdf
TTM

VÄTSKEBEHANDLING:

Söker du en TTM-produkt som är miljöbedömd?

Miljöbedömda produkter innehåller mindre bly. Vi satsar löpande på
hållbarhetsarbete. Att kunna leverera miljöanpassade alternativ
är för oss en självklarhet.

MAG

Rätt grepp mot magnetit!

TTM MAG-avskiljarna tar effektivt bort magnetit och
avskiljer luft så att VVS-systemen får längre livslängd
och effektivare flöden.

TTM MAG ger effektivare VVS-system!

imgpsh
ttm
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?
Jag vill veta mer
ttm
Den enklaste vägen till långsiktig optimering av systemvätskan

TTM NoXygen® är snabbaste vägen till energieffektiva system – två knapptryck räcker!

Jag vill veta mer
ttm
Behöver du lokal support? - Vi hjälper dig!

Våra representanter arbetar rikstäckande. Våra tekniker hjälper dig när du behöver hjälp.

Jag vill veta mer
Flödeseffektivitet
Flödeseffektivitet är ingen självklarhet!
Effektiva flöden till alla delar av ett värme- och kylsystem är en förutsättning för energieffektivitet, men oftast krävs vätskebehandling i form av
Jag vill veta mer
Flödeseffektivitet
Den enklaste vägen till långsiktig optimering av systemvätskan

TTM NoXygen® är snabbaste vägen till energieffektiva system – två knapptryck räcker!

Jag vill veta mer
Flödeseffektivitet
Bunden luft i värmesystemet ger dålig energieffektivitet!

Kontinuerlig undertrycksavgasning återskapar systemvätskans förmåga att leda värme.

Jag vill veta mer

Våra referenser

Simonsland i Borås
Simonsland i Borås
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
Operahuset i Köpenhamn
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Kontorsfastighet i Solna
Jag vill veta mer
ttm
Kallt inne?

Känner du igen problematiken med kalla rum? Lösningen är mycket enklare än man kan tro.

Se filmen
ttm
Storstädaren - renar riktigt smutsiga vätskesystem
Läs mer om storstädaren
Maximera återvinningen

TTM NoXygen är en del i att skapa en väl fungerande, energismart bostadsrättsärening.

Se filmen
ttm
TTM MagiCAD plugin

Här kan du ladda hem MagiCAD-plugin som hjälper dig att beräkna och dimensionera med våra produkter.

Läs mer
ttm
FAQ

I våra vanliga frågor och svar, hittar du de flesta svaren på återkommande frågor ifrån våra kunder.

Läs mer
ttm
Svensktillverkade produkter med stor konkurrenskraft
Läs mer
vätskebehandling
vätskebehandling

Så får du din komfortkyla
att fungera effektivt!

TTM NoXygen® undertrycksavgasare kan öka
energieffektiviteten i värmesystemet med över 5%.

Läs mer om din komfortkyla
TTM MAG®

Varför en NoXygen undertrycks-
avgasare enligt Fortum

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter.

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter. Därför rekommenderar de att installera en automatisk undertrycksavgasare. Man slipper lufta elementen manuellt, ökar komforten samtidigt som man minskar rostangreppen och förlänger livslängden.

Till filmen

TTM FÖRKLARAR:

Flödeseffektivtet är ingen
självklarhet

Effektiva flöden till alla delar av ett värme- och kylsystem är en förutsättning för energieffektivitet, men oftast krävs vätskebehandling i form av avgasning.

Läs mer om flödeseffektivitet
vätskebehandling
vätskebehandling

VÄTSKEBEHANDLING:

Söker du en TTM-produkt som är miljöbedömd?

Miljöbedömda produkter innehåller mindre bly. Vi satsar löpande på hållbarhetsarbete. Att kunna leverera miljöanpassade alternativ är för oss en självklarhet.

Läs mer om miljöcertifikat

Bunden luft i värmesystemet ger dålig energieffektivitet!

Partikelinnehållet i systemvätskan försämrar alla system oavsett systemkomponenter. Öka livslängden, sänk driftskostnaderna och minska energibehovet genom kontinuerlig vätskebehandling med undertrycksavgasare.

imgpsh_fullsize_anim

Våra produkter

Systemfilter

TTM

TTM FiltrX C450

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.

Visa mer
TTM

TTM MAG 250

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.

Visa mer

NoXygen® avgasare

TTM

NoXygen® C625

Helautomatisk undertrycksavgasare som är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter ett systemtryck upp till 2,5 bar.

Visa mer
TTM

NoXygen® C650

Helautomatisk undertrycksavgasare för större värme- och komfortkylssystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.

Visa mer
TTM

NoXygen® F650

Helautomatisk undertrycksavgasare för kyl- och fryssystem upp till 50m3 och ett systemtryck upp till 5 bar med medietemperatur ner till -10°C.

Visa mer
TTM

NoXygen® M650

Helautomatisk undertrycksavgasare med automatiskt vattenpåfyllning som är anpassad för värmessystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.

Visa mer

Magnetit och luftavskiljare

TTM

TTM MAG 54

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen®

Visa mer
TTM

TTM MAG 76

Rostfri magnetit- och partikelavskiljare med filter som installeras tillsammans med NoXygen.

Visa mer
TTM

TTM MAG 110 M

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.

Visa mer
TTM

TTM MAG 160 M

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.

Visa mer
TTM

TTM MAG 160 MA

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.

Visa mer
TTM

TTM MAG 110 MA

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.

Visa mer
TTM

TTM MAG 210 A

Luftavskiljare som effektivt avleder fri gas (mikrobubblor) från systemvätskan.

Visa mer
TTM

TTM MAG 210 M

Magnetit- och partikelavskiljare som effektivt tar bort magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Visa mer
TTM

TTM MAG 250

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.

Visa mer
TTM

TTM MAG 210 MA

Magnetit-, luft- och partikelavskiljare som effektivt tar bort smutspartiklar och fri gas från systemvätskan.

Visa mer

Blandningskärl

TTM

Blandningskärl TTM RTB 61-100

Komplett blandningskärl avsett för glykolblandat / etanolblandat köldbärarmedia, solvärmemedia eller värmemedia. Används även till utpumpning av

Visa mer
TTM

Blandningskärl TTM RTB 51

Kompletta blandningskärl i storlekar 200-500 liter för blandning och påfyllning av systemvätska.

Visa mer
TTM

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8

Komplett blandningskärl på 100 liter för höga systemtryck (upp till 8 bar) avsedd för blandning och påfyllning av systemvätska, klarar även

Visa mer
TTM

Invallningsbehållare TTM Protector

Invallningsbehållare som skyddar mot utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar.

Visa mer

Utjämningskärl

TTM

TTM Anslutningsslang

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.

Visa mer
TTM

TTM OFFSET – Utjämningskärl

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.

Visa mer

TTM slider Noxygenial TTM-slider-genix MAG TTM-huset TTM-forklarar
Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion. TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Vätskebehandling av systemvätska


vatskebehandling

Ett starkt program inom vätskebehandling

Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Läs mer

TTM RTB 61-100

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat/etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilationsoch golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar luft och gaser som diffunderar/vandrar in genom värmeslingor till glykolvätskan för att minimera korrosion och nedbrytning av glykolen.

Läs mer

TTM Shuntopac® Växlarshuntar

TTM Shuntopac® Växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer

TTM Shuntopac® EM

TTM Shuntopac® EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 K

TTM Shuntopac® U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när komfortvärmesystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 avlägsnar luften från systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion åp systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 tar bort luft i systemvätskan som orsakar rost, smuts och magnetit som leder till kalla radiatorer ojämn värme och ljudproblem

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när värme /kylsystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-40 Komp

TTM Shuntopac® 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FV

TTM Shuntopac® 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FK

TTM Shuntopac® 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrkylainstallationen

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM SHUNTOMATIC® MINI

TTM SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått, samt utrustad med tryckoberoende styrventil (PICV)

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar gaser för att optimera vätskans förmåga till energiöverföring i värmeväxlarna på återvinningskretsen.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternati

Läs mer

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glyko

Läs mer

TTM RTB 61-100 blandningskärl

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 undertrycksavgasare avlägsnar luften i systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion på systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 54 magnetit

TTM MAG 54 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i mässing med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac®20-200 VK

TTM Shuntopac®20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett kombibatteri för ventilationssystem.

Läs mer

TTM SHUNTselect beräkningsprogram

TTM SHUNTselect beräkningsprogram är en programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper. I TTM SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida webbläsaren.

Läs mer
NoXygen®

Ny avgasare anpassad
för flerbostadshus
och mindre system

Ta bort luften i värme och VÅ-system
och minska driftskostnaderna med TTM NoXygen®
undertrycksavgasare.

vatskebehandling

Våra produkter

Systemfilter

TTM

TTM FiltrX C450

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 250

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer

NoXygen® avgasare

TTM

NoXygen® C625

Helautomatisk undertrycksavgasare som är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter ett systemtryck upp till 2,5 bar.
Visa mer
TTM

NoXygen® C650

Helautomatisk undertrycksavgasare för större värme- och komfortkylssystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.
Visa mer
TTM

NoXygen® F650

Helautomatisk undertrycksavgasare för kyl- och fryssystem upp till 50m3 och ett systemtryck upp till 5 bar med medietemperatur ner till -10°C.
Visa mer
TTM

NoXygen® M650

Helautomatisk undertrycksavgasare med automatiskt vattenpåfyllning som är anpassad för värmessystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.
Visa mer

Magnetit och luftavskiljare

TTM

TTM MAG 54

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen®
Visa mer
TTM

TTM MAG 76

Rostfri magnetit- och partikelavskiljare med filter som installeras tillsammans med NoXygen.
Visa mer
TTM

TTM MAG 110 M

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 160 M

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 160 MA

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 110 MA

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 A

Luftavskiljare som effektivt avleder fri gas (mikrobubblor) från systemvätskan.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 M

Magnetit- och partikelavskiljare som effektivt tar bort magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.
Visa mer
TTM

TTM MAG 250

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 MA

Magnetit-, luft- och partikelavskiljare som effektivt tar bort smutspartiklar och fri gas från systemvätskan.
Visa mer

Blandningskärl

TTM

Blandningskärl TTM RTB 61-100

Komplett blandningskärl avsett för glykolblandat / etanolblandat köldbärarmedia, solvärmemedia eller värmemedia. Används även till utpumpning av
Visa mer
TTM

Blandningskärl TTM RTB 51

Kompletta blandningskärl i storlekar 200-500 liter för blandning och påfyllning av systemvätska.
Visa mer
TTM

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8

Komplett blandningskärl på 100 liter för höga systemtryck (upp till 8 bar) avsedd för blandning och påfyllning av systemvätska, klarar även
Visa mer
TTM

Invallningsbehållare TTM Protector

Invallningsbehållare som skyddar mot utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar.
Visa mer

Utjämningskärl

TTM

TTM Anslutningsslang

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.
Visa mer
TTM

TTM OFFSET – Utjämningskärl

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.
Visa mer
TTM NoXygen®

NoXyGENIAL!

Den enklaste vägen till långsiktig optimering av systemvätskan

TTM NoXygen® 650 är en serie helautomatiska och lättinstallerade undertrycksavgasare för värme- och kylsystem. Öka systemlivslängden samt minska energi- och driftskostnaderna genom att undertrycksavgasa. TTM NoXygen® är snabbaste vägen till energieffektiva system – två knapptryck räcker!

Läs mer
vätskebehandling
ttm
Få kontroll över ojämn temperaturfördelning

Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?

Läs mer
ttm
Ladda hem vår produkttöversikt
Läs mer
ttm
FAQ
Läs mer
vätskebehandling

TTM FÖRKLARAR:

Lågt tryck i systemet?
TTM INDI varnar om
avvikelser uppstår.

Har du koll på expansionskärlet och om säkerhetsventilen
släpper ut vatten?

Läs mer

TTM FÖRKLARAR:

Säker hantering av glykol eller etanol med TTM Protector

Invallningsbehållare som skyddar mot utsläpp i samband
med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar.

Läs mer
FÖRKLARAR
Effektiva
TTM MAG®

Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?

Läs mer
TTM NoXygen®

Vätskebehandling med
obegränsad
systemkapacitet

TTM NoXygen® kan installeras för
undertrycksavgasning oberoende
av VVS-systemets storlek

Läs mer
TTM NoXygen®
ttm
Bunden luft i värmesystemet ger dålig energieffektivitet!

Kontinuerlig undertrycksavgasning återskapar systemvätskans förmåga att leda värme.

Läs mer
ttm
Rätt grepp mot magnetit!

TTM MAG-avskiljarna tar effektivt bort magnetit och avskiljer luft så att VVS-systemen får längre livslängd och effektivare flöden.

Läs mer
ttm
Svensktillverkade produkter med stor konkurrenskraft
Läs mer
TTM NoXygen®

TTM NoXygen® kan öka
energieffektiviteten i värmesystemet
med 5% eller mer.

TTM NoXygen® undertrycksavgasare tar bort all luft i systemvätskan.
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus
gäller allt för låga temperaturer inomhus pga för låg energieffektivitet!
Det kan vara allt ifrån kalla radiatorer eller oljud från värmesystemet.

Läs mer
TTM NoXygen®
Effektiva

TTM FÖRKLARAR:

Störningsfria värmesystem
fria Från luft och magnetit

I stället för att reparera och byta ut komponenter i förtid, kan du istället
förebygga med vätskebehandling, till exempel tillämpa permanent avgasning.
Det görs genom att man installerar en permanent undertrycksavgasare.

Läs mer
ttm
PUMPJÄ***!

Skyll inte pumphaverier, rostangrepp och luftproblem på dålig kvalité i de installerade systemkomponenterna.

Läs mer
ttm
Kallt inne?

Känner du igen problematiken med kalla rum? Lösningen är mycket enklare än man kan tro.

Läs mer
ttm
Varmt inne?

Få ut rätt effekt av komfortkylan!

Läs mer
Effektiva
TTM MAG®

Få kontroll över onödiga underhållskostnader

Med en automatisk undertrycksavgasare slipper man lufta elementen manuellt i värmesystemet samtidigt som rostangrepp på termostater och pumpar minimeras.
TTM NoXygen minskar underhållskostnaderna!

Läs mer
TTM NoXygen®

Storstädaren – renar riktigt smutsiga vätskesystem

Det kan vara jobbigt att bli medveten om hur mycket föroreningar och
magnetit som finns i din systemvätska. TTM MAG 250 är ett stort systemfilter
som effektivt avlägsnar magnetit och smuts i värme- eller kylsystem.

Läs mer
TTM NoXygen®
TTM MAG®

Varför en NoXygen undertrycks-
avgasare enligt Fortum

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter.

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter. Därför rekommenderar de att installera en automatisk undertrycksavgasare. Man slipper lufta elementen manuellt, ökar komforten samtidigt som man minskar rostangreppen och förlänger livslängden.

Läs mer
ttm
Ny avgasare anpassad för flerbostadshus och mindre system
Ta bort luften i värme och VÅ-system och minska driftskostnaderna med TTM NoXygen® undertrycksavgasare.
Läs mer
ttm
Undertrycksavgasning och pumpexpansion säkrar värmesystemet
Ger rätt systemtryck och låga gashalter
Läs mer
ttm
Har du dricksvatten i värmesystemet?
Direkt från kranen har vi i Sverige världens finaste dricksvatten, men för att fungera optimalt som systemvätska i värme-/kylsystem behöver det
Läs mer
ttm
Behöver du lokal support? - Vi hjälper dig!
Våra representanter arbetar rikstäckande. Våra tekniker hjälper dig när du behöver hjälp.
Läs mer
Effektiva

TTM FÖRKLARAR:

Flödeseffektivtet är ingen
självklarhet

Effektiva flöden till alla delar av ett värme- och kylsystem är en förutsättning för energieffektivitet, men oftast krävs vätskebehandling i form av avgasning.

Läs mer

Så här enkelt Noxar du systemvätskan!

“Noxa vattnet” är en vätskebehandling som bygger på att
systemvätskan filtreras och avgasas. Först analyserar du vätskan
okulärt, tar vattenprov och mäter syrgashalt, pH-värde,
konduktivitet och kolsyrehalt (CO2).

Läs mer
TTM NoXygen®
Effektiva

VÄTSKEBEHANDLING:

Söker du en TTM-produkt som är miljöbedömd?

Miljöbedömda produkter innehåller mindre bly. Vi satsar löpande på hållbarhetsarbete. Att kunna leverera miljöanpassade alternativ är för oss en självklarhet.

Läs mer

Varför en NoXygen undertrycks-
avgasare enligt Fortum

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter.

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter. Därför rekommenderar de att installera en automatisk undertrycksavgasare. Man slipper lufta elementen manuellt, ökar komforten samtidigt som man minskar rostangreppen och förlänger livslängden.

Läs mer

Våra referenser

Simonsland i Borås
Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till
Jag vill veta mer

TTM slider Noxygenial TTM-slider-genix MAG TTM-huset TTM-forklarar
Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion. TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Vätskebehandling av systemvätska


vatskebehandling

Ett starkt program inom vätskebehandling

Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Läs mer

TTM RTB 61-100

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat/etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilationsoch golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar luft och gaser som diffunderar/vandrar in genom värmeslingor till glykolvätskan för att minimera korrosion och nedbrytning av glykolen.

Läs mer

TTM Shuntopac® Växlarshuntar

TTM Shuntopac® Växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer

TTM Shuntopac® EM

TTM Shuntopac® EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 K

TTM Shuntopac® U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när komfortvärmesystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 avlägsnar luften från systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion åp systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 tar bort luft i systemvätskan som orsakar rost, smuts och magnetit som leder till kalla radiatorer ojämn värme och ljudproblem

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när värme /kylsystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-40 Komp

TTM Shuntopac® 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FV

TTM Shuntopac® 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FK

TTM Shuntopac® 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrkylainstallationen

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM SHUNTOMATIC® MINI

TTM SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått, samt utrustad med tryckoberoende styrventil (PICV)

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar gaser för att optimera vätskans förmåga till energiöverföring i värmeväxlarna på återvinningskretsen.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternati

Läs mer

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glyko

Läs mer

TTM RTB 61-100 blandningskärl

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 undertrycksavgasare avlägsnar luften i systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion på systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 54 magnetit

TTM MAG 54 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i mässing med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac®20-200 VK

TTM Shuntopac®20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett kombibatteri för ventilationssystem.

Läs mer

TTM SHUNTselect beräkningsprogram

TTM SHUNTselect beräkningsprogram är en programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper. I TTM SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida webbläsaren.

Läs mer
NoXygen®

Ny avgasare anpassad
för flerbostadshus
och mindre system

Ta bort luften i värme och VÅ-system
och minska driftskostnaderna med TTM NoXygen®
undertrycksavgasare.

vatskebehandling
TTM NoXygen®

TTM NoXygen® kan öka
energieffektiviteten i värmesystemet
med 5% eller mer.

TTM NoXygen® undertrycksavgasare tar bort all luft i systemvätskan.
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus
gäller allt för låga temperaturer inomhus pga för låg energieffektivitet!
Det kan vara allt ifrån kalla radiatorer eller oljud från värmesystemet.

Läs mer
TTM NoXygen®
Effektiva

TTM FÖRKLARAR:

Störningsfria värmesystem
fria Från luft och magnetit

I stället för att reparera och byta ut komponenter i förtid, kan du istället
förebygga med vätskebehandling, till exempel tillämpa permanent avgasning.
Det görs genom att man installerar en permanent undertrycksavgasare.

Läs mer
ttm
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?
Läs mer
ttm
Bunden luft i värmesystemet ger dålig energieffektivitet!

Kontinuerlig undertrycksavgasning återskapar systemvätskans förmåga att leda värme.

Läs mer
ttm
Ladda hem vår produkttöversikt
Läs mer
vätskebehandling

TTM FÖRKLARAR:

Har du dricksvatten
i värmesystemet?

Direkt från kranen har vi i Sverige världens finaste
dricksvatten, men för att fungera optimalt som
systemvätska i värme-/kylsystem behöver det avgasas.

Läs mer
MAG

Rätt grepp mot magnetit!

TTM MAG-avskiljarna tar effektivt bort magnetit och
avskiljer luft så att VVS-systemen får längre livslängd
och effektivare flöden.

TTM MAG ger effektivare VVS-system!

 imgpsh
TTM NoXygen®

TTM FÖRKLARAR:

Få kontroll över ojämn temperaturfördelning

Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus
gäller allt för låga temperaturer inomhus?

Läs mer
TTM MAG®

Varför en NoXygen undertrycks-
avgasare enligt Fortum

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter.

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter. Därför rekommenderar de att installera en automatisk undertrycksavgasare. Man slipper lufta elementen manuellt, ökar komforten samtidigt som man minskar rostangreppen och förlänger livslängden.

Läs mer
vätskebehandling
TTM NoXygen®

Få kontroll över ojämn temperaturfördelning

Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?

Läs mer
TTM NoXygen®

TTM NoXygen® kan öka
energieffektiviteten i värmesystemet
med 5% eller mer.

TTM NoXygen® undertrycksavgasare tar bort all luft i systemvätskan.
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus
gäller allt för låga temperaturer inomhus pga för låg energieffektivitet!
Det kan vara allt ifrån kalla radiatorer eller oljud från värmesystemet.

Läs mer
TTM NoXygen®
ttm
FAQ
Läs mer
ttm
Den enklaste vägen till långsiktig optimering av systemvätskan

TTM NoXygen® är snabbaste vägen till energieffektiva system – två knapptryck räcker!

Läs mer
ttm
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?
Läs mer
vätskebehandling
TTM MAG®

Så får du din komfortkyla
att fungera effektivt!

TTM NoXygen® undertrycksavgasare kan öka
energieffektiviteten i värmesystemet med över 5%.

Läs mer
ttm
PUMPJÄ***!

Skyll inte pumphaverier, rostangrepp och luftproblem på dålig kvalité i de installerade systemkom

Läs mer
ttm
Kallt inne?

Känner du igen problematiken med kalla rum? Lösningen är mycket enklare än man kan tro.

Läs mer
ttm
Den enklaste vägen till långsiktig optimering av systemvätskan

TTM NoXygen® är snabbaste vägen till energieffektiva system – två knapptryck räcker !

Läs mer
TTM NoXygen®

Storstädaren – renar riktigt smutsiga vätskesystem

Det kan vara jobbigt att bli medveten om hur mycket föroreningar och
magnetit som finns i din systemvätska. TTM MAG 250 är ett stort systemfilter
som effektivt avlägsnar magnetit och smuts i värme- eller kylsystem.

Läs mer
TTM NoXygen®
TTM MAG®

Varför en NoXygen undertrycks-
avgasare enligt Fortum

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter.

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter. Därför rekommenderar de att installera en automatisk undertrycksavgasare. Man slipper lufta elementen manuellt, ökar komforten samtidigt som man minskar rostangreppen och förlänger livslängden.

Läs mer
vätskebehandling

TTM FÖRKLARAR:

Lågt tryck i systemet?
TTM INDI varnar om avvikelser uppstår.

Har du koll på expansionskärlet och om säkerhetsventilen
släpper ut vatten?

Läs mer
TTM NoXygen®

Undertrycksavgasning och
pumpexpansion säkrar värmesystemet.

Ger rätt systemtryck och låga gashalter

Läs mer
vätskebehandling
ttm
Ny avgasare anpassad för flerbostadshus och mindre system

Ta bort luften i värme och VÅ-system och minska driftskostnaderna med TTM NoXygen®
undertrycksavgasare.

ttm
TTM MagiCAD plugin

Här kan du ladda hem MagiCAD-plugin som hjälper dig att beräkna och dimensionera med våra produkter.

Läs mer
ttm
Vätskebehandling med obegränsad systemkapacitet

TTM NoXygen® kan installeras för undertrycksavgasning oberoende av VVS-systemets storlek

Läs mer
ttm
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?
Läs mer
ttm
Den enklaste vägen till långsiktig optimering av systemvätskan

Den enklaste vägen till långsiktig
optimering av systemvätskan

Läs mer
ttm
Behöver du lokal support? - Vi hjälper dig!

Våra representanter arbetar rikstäckande. Våra tekniker hjälper dig när du behöver hjälp .

Läs mer
ttm
Störningsfria värmesystem Från luft och magnetit

I stället för att reparera och byta ut komponenter i förtid, kan du istället förebygga med vätskebehandling,

Läs mer

Våra referenser

Simonsland i Borås
Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till
Jag vill veta mer

Våra produkter

Systemfilter

TTM

TTM FiltrX C450

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 250

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer

NoXygen® avgasare

TTM

NoXygen® C625

Helautomatisk undertrycksavgasare som är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter ett systemtryck upp till 2,5 bar.
Visa mer
TTM

NoXygen® C650

Helautomatisk undertrycksavgasare för större värme- och komfortkylssystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.
Visa mer
TTM

NoXygen® F650

Helautomatisk undertrycksavgasare för kyl- och fryssystem upp till 50m3 och ett systemtryck upp till 5 bar med medietemperatur ner till -10°C.
Visa mer
TTM

NoXygen® M650

Helautomatisk undertrycksavgasare med automatiskt vattenpåfyllning som är anpassad för värmessystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.
Visa mer

Magnetit och luftavskiljare

TTM

TTM MAG 54

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen®
Visa mer
TTM

TTM MAG 76

Rostfri magnetit- och partikelavskiljare med filter som installeras tillsammans med NoXygen.
Visa mer
TTM

TTM MAG 110 M

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 160 M

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 160 MA

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 110 MA

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 A

Luftavskiljare som effektivt avleder fri gas (mikrobubblor) från systemvätskan.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 M

Magnetit- och partikelavskiljare som effektivt tar bort magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.
Visa mer
TTM

TTM MAG 250

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 MA

Magnetit-, luft- och partikelavskiljare som effektivt tar bort smutspartiklar och fri gas från systemvätskan.
Visa mer

Blandningskärl

TTM

Blandningskärl TTM RTB 61-100

Komplett blandningskärl avsett för glykolblandat / etanolblandat köldbärarmedia, solvärmemedia eller värmemedia. Används även till utpumpning av
Visa mer
TTM

Blandningskärl TTM RTB 51

Kompletta blandningskärl i storlekar 200-500 liter för blandning och påfyllning av systemvätska.
Visa mer
TTM

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8

Komplett blandningskärl på 100 liter för höga systemtryck (upp till 8 bar) avsedd för blandning och påfyllning av systemvätska, klarar även
Visa mer
TTM

Invallningsbehållare TTM Protector

Invallningsbehållare som skyddar mot utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar.
Visa mer

Utjämningskärl

TTM

TTM Anslutningsslang

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.
Visa mer
TTM

TTM OFFSET – Utjämningskärl

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.
Visa mer

TTM slider Noxygenial TTM-slider-genix MAG TTM-huset TTM-forklarar
Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion. TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Vätskebehandling av systemvätska


vatskebehandling

Ett starkt program inom vätskebehandling

Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Läs mer

TTM RTB 61-100

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat/etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-50 V

TTM Shuntopac® 20-50 V är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilationsoch golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar luft och gaser som diffunderar/vandrar in genom värmeslingor till glykolvätskan för att minimera korrosion och nedbrytning av glykolen.

Läs mer

TTM Shuntopac® Växlarshuntar

TTM Shuntopac® Växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar önskas hydrauliskt åtskilda.

Läs mer

TTM Shuntopac® EM

TTM Shuntopac® EM – shuntgrupper med integrerad mätning av energiförbrukningen

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 K

TTM Shuntopac® U 20-50 K är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när komfortvärmesystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 avlägsnar luften från systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion åp systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 tar bort luft i systemvätskan som orsakar rost, smuts och magnetit som leder till kalla radiatorer ojämn värme och ljudproblem

Läs mer

TTM MAG 76

TTM MAG 76 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i rostfritt stål med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM MAG 250

TTM MAG 250 systemfilter med finmaskig utbytbara filterpåsar och magnetitstav som filtrera bort smuts och magnetit. TTM MAG 250 har inbyggd pump för att inte störa flödet i värme/kylsystemet.

Läs mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM GeniX® GE18

TTM GeniX® GE18 aktiv tryckhållningsenhet med expansion som håller konstant driftsövertryck vid volymförändring av systemvätskan när värme /kylsystemet värms upp och kyls av

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-40 Komp

TTM Shuntopac® 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternativ

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FV

TTM Shuntopac® 20-200 FV är en shuntgrupp som ger möjlighet att sänka returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrvärmeinstallationen.

Läs mer

TTM Shuntopac® 20-200 FK

TTM Shuntopac® 20-200 FK är en shuntgrupp som ger möjlighet att höja returtemperaturen och öka utnyttjandet och effektiviteten på fjärrkylainstallationen

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM MAG 210 magnetit

TTM MAG 210 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM SHUNTOMATIC® MINI

TTM SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått, samt utrustad med tryckoberoende styrventil (PICV)

Läs mer

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650 undertrycksavgasare avlägsnar gaser för att optimera vätskans förmåga till energiöverföring i värmeväxlarna på återvinningskretsen.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM MAG 110 magnetit

TTM MAG 110 magnetit- och partikelavskiljare som avskiljer och samlar upp magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Läs mer

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ

TTM Shuntopac® U 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem Finns i olika anslutningsdimensioner och kopplingsalternati

Läs mer

TTM Protector 61-100

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga läckage och spill i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glyko

Läs mer

TTM RTB 61-100 blandningskärl

TTM RTB 61-100 blandningskärl med påfyllningspump för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köld, värmemedia i kyl, återvinning och värmesystem.

Läs mer

TTM NoXygen® C650

TTM NoXygen® C650 undertrycksavgasare avlägsnar luften i systemvätskan för att optimera energiöverföringen och minimera korrosion på systemkomponenter

Läs mer

TTM MAG 54 magnetit

TTM MAG 54 magnetit- och partikelavskiljare tillverkad i mässing med silfilter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Läs mer

TTM OFFSET utjämningskärl

TTM OFFSET utjämningskärl används tillsammans med TTM NoXygen® i system som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

Läs mer

TTM Shuntopac®20-200 VK

TTM Shuntopac®20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett kombibatteri för ventilationssystem.

Läs mer

TTM SHUNTselect beräkningsprogram

TTM SHUNTselect beräkningsprogram är en programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper. I TTM SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på vår hemsida webbläsaren.

Läs mer
NoXygen®

Ny avgasare anpassad
för flerbostadshus
och mindre system

Ta bort luften i värme och VÅ-system
och minska driftskostnaderna med TTM NoXygen®
undertrycksavgasare.

vatskebehandling
TTM NoXygen®

TTM NoXygen® kan öka
energieffektiviteten i värmesystemet
med 5% eller mer.

TTM NoXygen® undertrycksavgasare tar bort all luft i systemvätskan.
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus
gäller allt för låga temperaturer inomhus pga för låg energieffektivitet!
Det kan vara allt ifrån kalla radiatorer eller oljud från värmesystemet.

Läs mer
TTM NoXygen®
h
Bunden luft i värmesystemet ger dålig energieffektivitet!

Kontinuerlig undertrycksavgasning återskapar systemvätskans förmåga att leda värme.

Läs mer
h
FAQ
Läs mer
h
Svensktillverkade produkter med stor konkurrenskraft
Läs mer
Få kontroll över onödiga underhållskostnader
$user4_section2_image2['alt']

Få kontroll över onödiga underhållskostnader

Med en automatisk undertrycksavgasare slipper man lufta elementen manuellt i värmesystemet samtidigt som rostangrepp på termostater och pumpar minimeras.
TTM NoXygen minskar underhållskostnaderna!

Läs mer
TTM FÖRKLARAR

TTM FÖRKLARAR:

Få kontroll över ojämn temperaturfördelning

Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus
gäller allt för låga temperaturer inomhus?

Läs mer
TTM-varmt
Noxygen

Så får du din komfortkyla
att fungera effektivt!

TTM NoXygen® undertrycksavgasare kan öka
energieffektiviteten i värmesystemet med över 5%.

Läs mer

TTM FÖRKLARAR:

Säker hantering av glykol eller etanol med TTM Protector

Invallningsbehållare som skyddar mot utsläpp i samband
med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar.

Läs mer
TTM Protector
NoXygen®

Maximera återvinningen

Energieffektivisering med TTM NoXygen
undertrycksavgasare på Brf Promenaden i Falun

TTM NoXygen är en del i att skapa en väl
fungerande, energismart bostadsrättsärening.
NoXygen håller värmesystemets vatten fritt
från luft och skadliga gaser för att kunna sprida jämn
värme i lägenheterna.

vätskebehandling

TTM FÖRKLARAR:

Har du dricksvatten i värmesystemet?

Direkt från kranen har vi i Sverige världens finaste dricksvatten, men för att fungera optimalt som
systemvätska i värme-/kylsystem behöver det avgasas.

Läs mer
TTM Pulmexpansion
Undertrycksavgasning och pumpexpansion säkrar värmesystemet
Läs mer
dricksvatten
Har du dricksvatten i värmesystemet?
Läs mer
dimension
Behöver du lokal support? - Vi hjälper dig!
Läs mer
Flödeseffektivtet

TTM FÖRKLARAR:

Flödeseffektivtet är ingen
självklarhet

Effektiva flöden till alla delar av ett värme- och kylsystem är en förutsättning för energieffektivitet, men oftast krävs vätskebehandling i form av avgasning.

Läs mer

Så här enkelt Noxar du systemvätskan!

“Noxa vattnet” är en vätskebehandling som bygger på att
systemvätskan filtreras och avgasas. Först analyserar du vätskan
okulärt, tar vattenprov och mäter syrgashalt, pH-värde,
konduktivitet och kolsyrehalt (CO2).

Läs mer
TTM NoXygen®
fastighetsforvaltare
PUMPJÄ***!

Skyll inte pumphaverier, rostangrepp och luftproblem på dålig kvalité i de installerade systemkom

Läs mer
TTM Pulmexpansion
Undertrycksavgasning och pumpexpansion säkrar värmesystemet

Ger rätt systemtryck och låga gashalter

Läs mer
TTM Skarmavbild
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?
Läs mer
TTM MAG®

Varför en NoXygen undertrycks-
avgasare enligt Fortum

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter.

Fortum vet att luft i värmesystemet är ett problem i fastigheter. Därför rekommenderar de att installera en automatisk undertrycksavgasare. Man slipper lufta elementen manuellt, ökar komforten samtidigt som man minskar rostangreppen och förlänger livslängden.

Läs mer

TTM FÖRKLARAR:

Störningsfria värmesystem
fria Från luft och magnetit

I stället för att reparera och byta ut komponenter i förtid, kan du istället
förebygga med vätskebehandling, till exempel tillämpa permanent avgasning.
Det görs genom att man installerar en permanent undertrycksavgasare.

Läs mer
Flödeseffektivtet
TTM NoXygen®

Vätskebehandling med
obegränsad
systemkapacitet

TTM NoXygen® kan installeras för
undertrycksavgasning oberoende
av VVS-systemets storlek

Läs mer
TTM NoXygen®

Så här enkelt Noxar du systemvätskan!

“Noxa vattnet” är en vätskebehandling som bygger på att
systemvätskan filtreras och avgasas. Först analyserar du vätskan
okulärt, tar vattenprov och mäter syrgashalt, pH-värde,
konduktivitet och kolsyrehalt (CO2).

Läs mer
TTM Systemvätskan
C625 puff
Ny avgasare anpassad för flerbostadshus och mindre system

Ta bort luften i värme och VÅ-system och minska driftskostnaderna med TTM NoXygen®
undertrycksavgasare.

Läs mer
fastighetsforvaltare
PUMPJÄ***!

Skyll inte pumphaverier, rostangrepp och luftproblem på dålig kvalité i de installerade systemkom

Läs mer
TTM INDI
Lågt tryck i systemet? Kolla säkerhetsventil och TTM INDI varnar om
Läs mer
TTM Skarmavbild
Visste du att 75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt för låga temperaturer inomhus?
Läs mer
Flödeseffektivtet
Söker du en TTM-produkt som är miljöbedömd?
Läs mer
TTM MAgiCAD
TTM MagiCAD plugin

Här kan du ladda hem MagiCAD-plugin som hjälper dig att beräkna och dimensionera med våra produkter.

Läs mer
magnetite
Rätt grepp mot magnetit!

TTM MAG-avskiljarna tar effektivt bort magnetit och avskiljer luft så att VVS-systemen får längre livslängd och effektivare flöden.

Läs mer

Våra referenser

Simonsland i Borås
Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till
Jag vill veta mer

Våra produkter

Systemfilter

TTM

TTM FiltrX C450

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 250

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer

NoXygen® avgasare

TTM

NoXygen® C625

Helautomatisk undertrycksavgasare som är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter ett systemtryck upp till 2,5 bar.
Visa mer
TTM

NoXygen® C650

Helautomatisk undertrycksavgasare för större värme- och komfortkylssystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.
Visa mer
TTM

NoXygen® F650

Helautomatisk undertrycksavgasare för kyl- och fryssystem upp till 50m3 och ett systemtryck upp till 5 bar med medietemperatur ner till -10°C.
Visa mer
TTM

NoXygen® M650

Helautomatisk undertrycksavgasare med automatiskt vattenpåfyllning som är anpassad för värmessystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.
Visa mer

Magnetit och luftavskiljare

TTM

TTM MAG 54

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen®
Visa mer
TTM

TTM MAG 76

Rostfri magnetit- och partikelavskiljare med filter som installeras tillsammans med NoXygen.
Visa mer
TTM

TTM MAG 110 M

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 160 M

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 160 MA

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 110 MA

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 A

Luftavskiljare som effektivt avleder fri gas (mikrobubblor) från systemvätskan.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 M

Magnetit- och partikelavskiljare som effektivt tar bort magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.
Visa mer
TTM

TTM MAG 250

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.
Visa mer
TTM

TTM MAG 210 MA

Magnetit-, luft- och partikelavskiljare som effektivt tar bort smutspartiklar och fri gas från systemvätskan.
Visa mer

Blandningskärl

TTM

Blandningskärl TTM RTB 61-100

Komplett blandningskärl avsett för glykolblandat / etanolblandat köldbärarmedia, solvärmemedia eller värmemedia. Används även till utpumpning av
Visa mer
TTM

Blandningskärl TTM RTB 51

Kompletta blandningskärl i storlekar 200-500 liter för blandning och påfyllning av systemvätska.
Visa mer
TTM

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8

Komplett blandningskärl på 100 liter för höga systemtryck (upp till 8 bar) avsedd för blandning och påfyllning av systemvätska, klarar även
Visa mer
TTM

Invallningsbehållare TTM Protector

Invallningsbehållare som skyddar mot utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar.
Visa mer

Utjämningskärl

TTM

TTM Anslutningsslang

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.
Visa mer
TTM

TTM OFFSET – Utjämningskärl

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.
Visa mer