Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Program vätskebehandling

TTM miljöberömd produkt

Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Vätskebehandling av systemvätska

Undertrycksavgasare

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar, avsedd för värme- och komfortkylssystem.

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar, avsedd kylsystem med medietemp. ner mot -10°C.

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar med automatiskt vattenpåfyllning.


Magnetit- / luftavskiljare

Effektiv magnetit- och partikelavskiljare med filter som installeras tillsammans med TTM NoXygen®.

Rostfri magnetit- och partikelavskiljare med filter som installeras tillsammans med NoXygen.

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.

Luftavskiljare som effektivt avleder fri gas (mikrobubblor) från systemvätskan.

Magnetit- och partikelavskiljare som effektivt tar bort magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Magnetit-, luft- och partikelavskiljare som effektivt tar bort smutspartiklar och fri gas från systemvätskan.

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.


Övrigt

Blandningskärl TTM RTB 61-100

Komplett blandningskärl på 100 liter för blandning och påfyllning av systemvätska.

Kompletta blandningskärl i storlekar 200-500 liter för blandning och påfyllning av systemvätska.

Komplett blandningskärl på 100 liter för höga systemtryck (upp till 8 bar) avsedd för blandning och påfyllning av systemvätska, klarar även kalciumkloridblandningar,

Invallningsbehållare som skyddar mot utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar.

Indikeringsutrustning som visar om trycket i systemet varit för högt och säkerhetsventilen släppt ut vätska.

Utrustning för utbyte- eller påfyllning av systemvätska under drift.

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.

Slide