• För systemtryck upp till 8 bar

  • Lättplacerad och stabil

  • Invallningsbehållare som tillbehör

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8 är utvecklat för system med höga tryck, upp till ca 8 bar. TTM RTB är ett komplett blandningskärl med påfyllningspump och nödvändig armatur för blandning och påfyllning av glykol-/etanolblandat köldbärarmedia, kalciumkloridblandningar, solvärmemedia eller värmemedia.


Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8

Blandningskärl RTB 61-100 S8 är ett kärl avsett för blandning av glykolblandat / etanolblandat köldbärarmedia, kalciumkloridblandningar, solvärmemedia eller värmemedia, upp till 8 bar. Blandningskärl RTB 61-100 S8 används även till utpumpning av brinevätska till kollektorslangar i värmepumpsystem.

Blandningskärlet har en rektangulär, platsbesparande utformning med volym på 100 liter och tydlig volymindikering.

Behållaren är tillverkad av rotationsgjuten HD polyeten och försedd med skruvlock. Pumpen är utförd i rostfritt stål 1.4301.

TTM RTB 61-100 S8 är främst avsedd för etylenglykol, propylenglykol och etanolblandningar på max 29,9%, men klarar även kalciumkloridblandningar, dock med en reducerad tryckhöjd till ca 6 bar. Andra blandningar av köldbärare och värmebärare kan kräva specialutförande av pump eller armatur. Rådgör med TTM.

För skydd mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol finns TTM Protector 61-100 invallnignsbehållare som tillbehör till blandningskärl TTM RTB 61-100 S8.

Teknisk fakta

Kärlet är tillverkat av återvinningsbar, korrosion och kemikaliebeständig polyeten. Blandning sker med hjälp av pumpen när påfyllningsventilen är stängd och blandningsventilen är öppen. När blandningen är klar öppnas påfyllningsventilen samtidigt som blandningsventilen stängs och vätskan pumpas in i systemet. Start och stopp av pumpen sker med strömbrytaren på pumpmotorn. Pumphuset är utfört i rostfritt stål.

Blandningskärlet är främst avsedd för etylenglykol och propylenglykol blandningar på max 45,0% och etanolblandningar på max 29,9%. Andra blandningar av köldbärare och värmebärare kan kräva specialutförande av pump eller armatur. Rådgör med TTM.

För skydd mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol finns TTM Protector 61-100 som tillbehör till blandningskärl RTB 61-100.Tekniska data

Name Specification Egenskaper
RSK.nr:
Volym: 100 liter
Vikt: 25 kg
Mått (LxBxH): 440x420x1100 mm
Pump (standard): Wilo TWI 5-308
Propylen- och etylenglykolblandningar: Max. 45,0%
Etanolblandningar: Max. 29,9%
Elanslutning: Stickpropp
Avstängningsventil: DN25
Eldata 1~230 V, 50 Hz
Yttre säkring: 10 A
TTM art.nr: 506393

Vid fast installation av RTB 61 krävs inbyggnad om brandfarlig vätska används i kärlet. Kontakta alltid lokal brand- och miljömyndighet angående gällande bestämmelser för hantering av den aktuella köldbäraren.

Pumpdata
Som standard är blandningskärlet RTB 61-100 S8 försedd med pump Wilo TWI 5-308 med kapacitet enligt vidstående diagram och data enligt nedan. Andra alternativ kan erhållas på begäran.

Eldata
Spänning 1×230 V, 50 Hz
Märkström 7,4 A
Effekt P2 1,1 kW
Kapslingsklass IP 54
Blandningskärlet är försedd med inbyggt termiskt motorskydd och har automatisk återställning.

Tillbehör

TTM Protector

Invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.

Visa mer

TTM RTB-Vagn

Flexibel vagn för lätt förflyttning som passar till TTM RTB 61-100.
TTM Art.Nr 506409

TTM Anslutningsslang

TTM anslutningsslang är en butylslang med flätning av rostfritt stål och invändigt gängade anslutningar klassificerade för tryck upp till 10 bar.

Visa mer

Våra referenser

Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2...
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man...
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till...
Jag vill veta mer