Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

För systemtryck upp till 8 bar

Lättplacerad och stabil

Invallningsbehållare som tillbehör

Blandningskärl TTM RTB logo

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8 är utvecklat för system med höga tryck, upp till ca 8 bar. TTM RTB är ett komplett blandningskärl med påfyllningspump och nödvändig armatur för blandning och påfyllning av glykol-/etanolblandat köldbärarmedia, kalciumkloridblandningar, solvärmemedia eller värmemedia.

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8

Blandningskärl RTB 61-100 S8 är ett kärl avsett för blandning av glykolblandat / etanolblandat köldbärarmedia, kalciumkloridblandningar, solvärmemedia eller värmemedia, upp till 8 bar. Blandningskärl RTB 61-100 S8 används även till utpumpning av brinevätska till kollektorslangar i värmepumpsystem.

Blandningskärlet har en rektangulär, platsbesparande utformning med volym på 100 liter och tydlig volymindikering.

Behållaren är tillverkad av rotationsgjuten HD polyeten och försedd med skruvlock. Pumpen är utförd i rostfritt stål 1.4301.

TTM RTB 61-100 S8 är främst avsedd för etylenglykol, propylenglykol och etanolblandningar på max 29,9%, men klarar även kalciumkloridblandningar, dock med en reducerad tryckhöjd till ca 6 bar. Andra blandningar av köldbärare och värmebärare kan kräva specialutförande av pump eller armatur. Rådgör med TTM.

För skydd mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol finns TTM Protector 61-100 invallnignsbehållare som tillbehör till blandningskärl TTM RTB 61-100 S8.

Teknisk fakta

Kärlet är tillverkat av återvinningsbar, korrosion och kemikaliebeständig polyeten. Blandning sker med hjälp av pumpen när påfyllningsventilen är stängd och blandningsventilen är öppen. När blandningen är klar öppnas påfyllningsventilen samtidigt som blandningsventilen stängs och vätskan pumpas in i systemet. Start och stopp av pumpen sker med strömbrytaren på pumpmotorn. Pumphuset är utfört i rostfritt stål.

Blandningskärlet är främst avsedd för etylenglykol och propylenglykol blandningar på max 45,0% och etanolblandningar på max 29,9%. Andra blandningar av köldbärare och värmebärare kan kräva specialutförande av pump eller armatur. Rådgör med TTM.

För skydd mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol finns TTM Protector 61-100 som tillbehör till blandningskärl RTB 61-100.

RSK.nr: 660 53 99
Volym: 100 liter
Vikt: 25 kg
Mått (LxBxH): 440x420x1100 mm
Pump (standard): Wilo TWI 5-308
Propylen- och etylenglykolblandningar: Max. 45,0%
Etanolblandningar: Max. 29,9%
Elanslutning: Stickpropp
Avstängningsventil: DN25
Eldata 1~230 V, 50 Hz
Yttre säkring: 10 A
TTM art.nr: 506393

Vid fast installation av RTB 61 krävs inbyggnad om brandfarlig vätska används i kärlet. Kontakta alltid lokal brand- och miljömyndighet angående gällande bestämmelser för hantering av den aktuella köldbäraren.

Pumpdata
Som standard är blandningskärlet RTB 61-100 S8 försedd med pump Wilo TWI 5-308 med kapacitet enligt vidstående diagram och data enligt nedan. Andra alternativ kan erhållas på begäran.

Eldata
Spänning 1×230 V, 50 Hz
Märkström 7,4 A
Effekt P2 1,1 kW
Kapslingsklass IP 54
Blandningskärlet är försedd med inbyggt termiskt motorskydd och har automatisk återställning.

Tillbehör

TTM Protector
Invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol.
RSK 599 12 38.


TTM RTB-Vagn
Flexibel vagn för lätt förflyttning som passar till TTM RTB 61-100.
TTM Art.Nr 506409


TTM Anslutningsslang
TTM Anslutningsslang är en glykolresistent anslutningsslang som används för att koppla enheten till systemet. Flexslangen är en stålomspunnen EPDM-slang klassad för tryck upp till 10 bar.

TTM Anslutningsslang har dimensionen Ø 1″ och är försedd med anslutningar i mässing med en styck R25 invändigt gängad löpmutter i varje ända.

TTM Anslutningsslang 800 R25
Längd: 0,8 m
Art.nr: 508861

TTM Anslutningsslang 1500 R25
Längd: 1,5 m
Art.nr: 503606

Slide