Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

Program vätskebehandling

TTM miljöberömd produkt

Rena systemvätskor utan luft ger effektiva och hållbara VVS-system

Moderna VVS-, kyl- och energisystem ställer krav på rena och gasfria systemvätskor. Luft, syre och gaser är sämre energibärare än vätskor och ger dessutom upphov till korrosion med funktionsstörningar som kalla radiatorer, igensatta ventiler ,sönderrostade rör och havererade pumpar i VVS system.

TTM:s sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för rening , avgasning, kontroll, utbyte och påfyllning av systemvätska i VVS-system.

Blandningskärl

TTM-blandningskarl-61 std

Komplett blandningskärl på 100 liter för blandning och påfyllning av systemvätska.

TTM-blandningskarl-51

Kompletta blandningskärl i storlekar 200-500 liter för blandning och påfyllning av systemvätska.

Blandningskärl TTM RTB 61-100 S8

Komplett blandningskärl på 100 liter för höga systemtryck (upp till 8 bar) avsedd för blandning och påfyllning av systemvätska, klarar även kalciumkloridblandningar.

Invallningsbehållare som skyddar mot utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar.