Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

TTM miljöberömd produkt

Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Rostfri magnetit- och partikelavskiljare med filter som installeras tillsammans med NoXygen.

Effektiv avskiljare för magnetit och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.

Effektiv avskiljare för magnetit, luft och partiklar med kompakt utformning och flexibel installation.

Luftavskiljare som effektivt avleder fri gas (mikrobubblor) från systemvätskan.

Magnetit- och partikelavskiljare som effektivt tar bort magnetit och smutspartiklar från systemvätskan.

Magnetit-, luft- och partikelavskiljare som effektivt tar bort smutspartiklar och fri gas från systemvätskan.

Stort systemfilter för kraftigt nedsmutsade systemvätskor, för temporär eller permanent installation.

Slide