Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

NoXa vattnet!

Avgasning med NoXygen är kanske inte magi, men effekten är näst intill magisk. Har du injusteringsproblem – avgasa, har du effektbekymmer – avgasa, har du porlande missljud i systemet – avgasa, har du oförklarliga läckage i systemet – avgasa. Vi kallar det Noxa vattnet!

Inom VVS-branschen finns en förkärlek att söka förklaringar till fel och brister i kyl- eller värmesystem hos systemkomponenterna. Logiskt, kan man vid första anblicken tycka, men orsaken till dålig prestanda är oftare beroende av systemvätskan än på någon annan enskild systemkomponent. Gaser (syre, kväve, m.fl. i samma proportioner som i vanlig luft) minskar vätskans förmåga att transportera såväl kyla som värme. Effektförluster börjar ofta med gashaltig vätska, vilken även är aggressiv och skapar korrosion i systemkomponenterna. Så nästa gång kylmontören börjar justera in kylaggregatet eller föreslå ny pump, be honom kolla systemvätskan.

Analysera vätskan okulärt, ta vattenprov, mät syrgashalt, pH-värde, konduktivitet och kolsyra. Fastnar gasbubblor på provmuggens ytor? Skummar vätskan? Finns det kolsyra och hög syrgashalt? Då ska vätskan avgasas! Gaserna som binds till vanligt kranvatten innehåller 21 % syre, 78 % kväve och 1 % övriga gaser.

Systemvätskan bedöms ofta i syrgashalt (mg/l) men bilden är mer komplex än så. Åttio procent av gashalten förklaras inte av syrehalten, utan kräver även okulärbesiktning och kontroll av ledningsförmåga och pH-värde. Systemvätskan ska vara klar och fri från bubblor. Om du har kemikalier i vätskan kan syrgashalten vara låg men om ledningsförmåga och pH-värde visar onormala värden; och om vätskeprovet vid okulärbesiktning indikerar höga halter av kväve, kolsyra och fritt väte kan vätskan ändå vara undermålig som transportör av värme eller kyla. Den kan då även vara extremt aggresiv mot systemets komponenter.

Hos TTM Energiprodukter kan du få utbildning i, eller hjälp med, hur du bedömer systemvätska.

Med höga gasnivåer är vätskan riktigt dålig som värme- eller köldbärare.
Det positiva är att du med enkla medel kan få ner energiförbrukningen, öka effekten och livslängden på ditt system.

NoXygen, NoXygen F och NoXygen AVP löser alla det vanligt förekommande problemet med gashaltiga systemvätskor. De avgasar vätskan på samma sätt men med skilda förutsättningar i olika temperaturområden. NoXygen F har därför anpassats för sina uppgifter. F:et står för ”Frost”. I kylsystem med temperatur från 0 till -10° C används NoXygen F, medan du i värmesystem med temperaturområde 0 till +70° C använder NoXygen eller NoXygen AVP. Vill du ha en NoXygen som automatiskt fyller på vatten, för att kompensera för gaserna som avgasas, så väljer du NoXygen AVP.

Alla Noxygenmaskinerna använder vakuum för att få bort gaserna ur systemvätskan. Ett delflöde sugs in från huvudledningen och behandlas med kraftig trycksänkning, gaserna frigörs och leds ut genom en avluftningsventil. Därefter pumpas den gasfria vätskan tillbaka till huvudledningen.

FAKTA NoXygen® C650
– temperaturområde: 0 – +70° C
– pump: 0,75 kW
– rostfria komponenter
– lämplig i alla värmesystem och komfortkyla.

FAKTA NoXygen® F650
– temperaturområde: 0 – -10° C
– pump: 0,75 kW
– rostfria syrafasta komponenter
– lämplig för industrikyla; kyl-/fryslager, storhushåll, ishallar, sjukhus m.m.

FAKTA NoXyge® M650
– temperaturområde: 0 – +70° C
– pump: 0,75 kW
– rostfria komponenter
– lämplig i alla värmesystem och komfortkyla.