TTM NoXygen® Avgasare är ett program som omfattar fyra helautomatiska undertrycksavgasare för värme och kylsystem C625, C650, M650 och F650 . Energiförluster, rostangrepp och ljudproblem förorsakas framförallt av för hög gashalt i systemvätskan. TTM NoXygen® undertrycksavgasare avlägsnar både fria och bundna gaser med ett högt vakuum. Det kraftiga vakuumet får vatten att koka vilket gör att luften lämnar systemvätskan. TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet! Läs mer om om vätskebehandling här.

Avgasare TTM NoXygen®

NoXygen® C625

Helautomatisk undertrycksavgasare som är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter ett systemtryck upp till 2,5 bar.

Visa mer

NoXygen® C650

Helautomatisk undertrycksavgasare för större värme- och komfortkylssystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.

Visa mer

NoXygen® F650

Helautomatisk undertrycksavgasare för kyl- och fryssystem upp till 50m3 och ett systemtryck upp till 5 bar med medietemperatur ner till -10°C.

Visa mer

NoXygen® M650

Helautomatisk undertrycksavgasare med automatiskt vattenpåfyllning som är anpassad för värmessystem upp till 50m3 och systemtryck upp till 5 bar.

Visa mer