TTM MAG 250 byter namn till TTM FiltrX C250 efter sommaren. TTM MAG 250 är ett systemfilter som effektivt avlägsnar magnetit och smuts i stora och små värme- eller kylsystem. Systemfilterna förhindrar att magnetit och smuts sätter igen eller nöter på komponenter i pumpar, ventiler och annan utrustning, som annars riskerar att kärva och läcka i förtid, även om de är avstängda.

TTM MAG 250


TTM MAG 250

Stort systemfilter som avlägsnar magnetit

Systemfilter TTM MAG 250 med pump är avsedd för värme- eller kylsystem, där systemvätskan är kraftigt nedsmutsad av magnetit och smuts. Utrustningen kan installeras för permanent eller tillfällig drift.
TTM MAG 250 behandlar ett delflöde och påverkar inte tryck eller flöde i systemet. Som standard levereras TTM MAG 250 med en filterpåse med maskstorlek 1 micron. Andra typer av filterpåsar kan levereras på begäran.

TTM MAG 250 avlägsnar effektivt magnetit och smuts från systemvätskan, vilket innebär:

 • Minskade driftsstörningar

Magnetit sätter igen ventiler, pumpar eller annan utrustning och bidrar till att dessa kan kärva i förtid, även om de är avstängda.

 

 • Längre livslängd på systemet

Magnetit och andra partiklar har slipande effekt som nöter på systemkomponenterna. Magnetiten är magnetisk och dras till magnetfälten i pumpar, där den nöter på exempelvis axeltätningar, vilket ofta leder till läckage.InstallationDen integrerade magneten kan orsaka klämskador. Var även uppmärksam på att magneten kan störa elektronisk utrustning och pacemakers.

TTM MAG 250 ansluts med TTM Anslutningnslangar på systemets
returleding. Två avstick med kulventiler med minsta
dimension DN20 och ett inbördes avstånd om minst
500 mm monteras på ledningens undersida.
Anslutningarna på TTM MAG 250 är DN25 invändig gänga.

 

  • Koppla en TTM Anslutningnslang (1) från det första avsticket till pumpen (tillopp från systemet).

 

  • Koppla en TTM Anslutningnslang (2) slang från det andra avsticket till filterbehållaren (retur till systemet).

 

  • Öppna de tre avstängningsventilerna (3) och vänta tills all luft i filterbehållaren evakuerats genom toppavluftaren (4).

 

  • Starta pumpen.

 

 • Kontrollera filtret regelbundet och byt det vid behov. Intervallerna är beroende av systemets storlek och mängden partiklar vätskan. Vi rekommenderar att tillsyn sker redan efter ett par dagar vid hårt nedsmutsade system.

Notera: Klämringens gänga skall smörjas in med kopparpasta/siliconfett 1 ggr/år eller varje gång filtret öppnas.

TTM MAG 250


Tekniska data

Benämning Specification
RSK.nr: 564 13 85
Art.nr: 506317
Systemtryck standard, totalt tryck i anslutningspunkten, max. 10 bar
Bredd x längd x höjd (mm) 400 x 450 x 650
Medietemperatur 0 – +60 ° C
Tryckklass: PN 10
Tillåtna vätskor Vatten, glykoler, alkoholer
Anslutningsdimension: DN25, inv. gänga
Yttre säkring: 10 A
Magnetstav: Ø25 x 200mm
Magnetstyrka: 12000GS
Eldata: 1 ~ 230 V, 50 Hz
Yttre säkring: 10 A
Märkeffekt: 0,51 kW
Spänning 1 ~ 230V, 50Hz, stickpropp
Märkström 2,34 A
Skyddsklass IP44
Vikt 27 kg

Tillbehör

Påsfilter TTM MAG 250 Utbytesfilter

Påsfilter försett med lyfthandtag som förenklar utskiftningen, maskvidd 1 micron.

Visa mer

TTM Anslutningsslang

TTM anslutningsslang är en butylslang med flätning av rostfritt stål och invändigt gängade anslutningar klassificerade för tryck upp till 10 bar.

Visa mer

TTM FiltrX transportkärra

Smidig transportkärra som förenklar transport av TTM FiltrX systemfilter.

Visa mer

Bra att veta

Det är rekommenderat att byta filter när tryckmätaren på TTM MAG 250 visar en skillnad på 1 bar högre tryck än det faktiska systemtrycket vid kopplingspunkten. Regelbundet byte av filter är avgörande för att upprätthålla den optimala prestandan och förlänga livslängden för produkten. Vidare bör filtret inspekteras visuellt minst en gång i månaden och vid nyinstallation av produkten bör tätare filterunderhåll ske, vilket hjälper till att hålla systemet i toppskick och undvika avvikelser och onödiga driftstörningar.

Våra referenser

Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2...
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man...
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till...
Jag vill veta mer