Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

TTM MAG 54
Magnetit- och partikelfilter

TTM MAG 54 är en effektivt magnetitfälla och ett partikelfilter som huvudsakligen används ihop med TTM NoXygen® Magnetit uppstår i vätskesystem drabbade av korrosion och förkortar livslängden för systemkomponenter som pumpar och ventiler. Pumpar kärvar eller börjar läcka efter att magnetiten nött sönder axeltätningar. Ventiler med fina kanaler sätts igen. Magnetitfiltrering är en viktig del av TTM vätskebehandling. Läs mer om vätskebehandling här.

TTM MAG 54

Magnetit- och partikelfilter

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen® undertrycksavgasare, men kan även användas i applikationer utan avgasning.

När gashalten sänks i ett värme eller kylsystem frigörs ofta magnetit och andra avlagringar från systemets innerväggar. Partiklarna bidrar till ökad förslitning på bl.a. pumpar och rörväggar samt kan orsaka igensättning.

Att installera TTM MAG 54 tillsammans med TTM NoXygen® rekommenderas om det är känt att det finns magnetit eller andra partiklar i systemvätskan.

TTM MAG 54 avlägsnar effektivt magnetit och andra partiklar från systemvätskan, vilket innebär:

Mindre driftstörningar
Magnetit sätter igen ventiler m.m. och kan även göra att våta pumpar kärvar ihop när de är avstängda.

Ökar livslängden på systemet
Magnetit och andra partiklar har en slipande effekt som nöter på systemet. Magnetiten är magnetisk och dras till magnetfälten i pumpar, där den nöter på exempelvis axeltätningar, vilket ofta leder till läckage.

Skyddar avgasaren
I system med hög förekomst av partiklar förhindrar TTM MAG 54 att avgasningsprocessen försämras på grund av igensättning av avgasaren.


Tekniska data

Modell Anslutning Tryckklass Temperatur °C Material (hus) Uppsamlingsvol. Magnetitfälla Art. nr. RSK
TTM MAG 54 DN15 (inv./utv) PN10 -10 – +90 Mässing 0,1 liter Magnetstav 514 428 558 45 19

Tryckfallsdiagram

Installation

Vid installation i kombination med undertrycksavgasare TTM NoXygen® ansluts TTM MAG 54 mot systemet (DN15) och monteras sedan direkt på avstängningsventilen på inloppet till TTM NoXygen®.

ttm-mag-54-princip

Funktionsbeskrivning
Magnetiten fångas upp med hjälp av en kraftig magnet som är placerad i husets botten. Partiklar och smuts avskiljs från systemvätskan genom ett partikelfilter, som består av en 300 micron silkorg, som effektivt fångar upp partiklar och driver dem ner i en partikelfälla.

Tillbehör

TTM NoXygen Avgasare


TTM:s program NoXygen är avgasare för vätskebehandling som består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system.

Tillbehör

Partikelfiltret TTM MAG 54 Utbytesfilter

Partikelfilter TTM MAG 54 är ett utbytesfilter avsett för TTM MAG 54 magnetit och partikelfilter. Partikelfiltret för TTM MAG 54 är rengöringsbart, men ska bytas ut om det finns misstanke om att filtret kan vara skadat eller om beläggningarna inte går att avlägsna.

Slide