Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion. TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Utjämningskärl

TTM Anslutningsslang

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.

Visa mer

TTM OFFSET – Utjämningskärl

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.

Visa mer