Sortimentet inom vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. TTM håller även utbildningar inom vätskebehandling. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

TTM:s koncept inom vätskebehandling kallas Noxa vattnet!

Vätskebyte och utjämningskärl

TTM OFFSET – Utjämningskärl

Utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen i system som är känsliga för tryckvariationer.

Visa mer

TTM INDI – Indikeringskärl

Indikeringsutrustning som visar om trycket i systemet varit för högt och säkerhetsventilen släppt ut vätska.

Visa mer

TTM REFILL

Utrustning för utbyte- eller påfyllning av systemvätska under drift.

Visa mer