NoXygen® C625


NoXygen® C625

Energiförluster, rostangrepp och ljudproblem förorsakas framförallt av för hög gashalt i systemvätskan. TTM NoXygen® undertrycksavgasare avlägsnar både fria och bundna gaser med ett högt vakuum ned till -0,9 bar. Det kraftigt vakuumet får vatten att koka vilket gör att luften lämnar systemvätskan.

Anpassad för flerbostadshus och mindre system:

 • System upp till 25 m3 eller ca 200 lägenheter
 • Max systemtryck 2,5 bar eller ca 6 våningar höjd.

TTM NoXygen® avlägsnar luft ur systemvätskan vilket ökar förmågan att hämta och avge energi. En systemvätska utan luft ger hög värmekomfort, färre felanmälningar, ökad livslängd på värme-, kyl- eller återvinningssystemet som resulterar i minskade drift- och underhållskostnader. Enheten kan anslutas för styrning, reglering och övervakning via Modbus RTU

TTM NoXygen® kan installeras i befintliga och nya system.

TTM NoXygen® är miljöbedömd.

Installationsfördelar :

  • Enkel att installera, driftsätta och styra
  • Snabbavgasningsfunktion
  • Kan installeras i både små och stora system
  • Kan vägghängas eller placeras på golv

Driftsfördelar :

  • Sänker driftskostnaderna
  • Förhindrar korrosion på systemkomponenter
  • Man slipper lufta radiatorer
  • Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem
  • Minimerar ljudproblem i värme- och kylsystem
  • Skapar förutsättningar för stabil och enkel injustering
  • Avlägsnar systemvätskans innehåll av gaser
  • Förhindrar nedbrytning av köldbärarvätskor
  • Kan kopplas upp till BMS med MODBUS RTU via RS485 (art.nr 515968) eller med summalarm via potentialfri växlande kontakt (art.nr 509554).


Funktion

TTM NoXygen® avlägsnar bundna och fria gaser i värme-, avlägsnar bundna och fria gaser i värme-,värmeåtervinning- eller kylsystem genom att sänka systemtrycket ner till -0,9 bar. Bundna gaser i systemvätskan frigörs vid kraftig trycksänkning och bildar fria gasbubblor, som sedan kan ventileras bort. Avgasning sker helt oberoende av befintligt systemtryck eller medietemperatur.

När TTM NoXygen® installeras för första gången startar enheten automatiskt i snabbavgasningsläge. Det innebär att TTM NoXygen® snabbt sänker gashalten i systemet för att sedan, när gasernaavlägsnats, övergå till underhållsavgasning.

Undertrycksavgasaren är avsedd för permanent installation för att långsiktigt hålla systemet fritt från fria och bundna gaser. Avslutas processen kommer gashalten i systemet successivt att öka, eftersom inga vätskesystem är helt diffusionstäta. Behöver systemet någon gång tömmas på systemvätska, avgasas den nya systemvätskan effektivt genom enhetens snabbavgasningsläge.

Det tar ca 2 veckor att avgasa 5 m3 systemvätska om systemet tidigare är avluftat och i gott skick. System med glykol tar upp till 4 gånger så lång tid som vatten att avgasa. TTM NoXygen® passar systemvolymer från 0,5 – 25 m3. I systemvolymer över 25 m3 eller där snabbare avgasning är önskvärd, kan TTM NoXygen® monteras efter varandra i samlingsledningens returflöde.

ttmSyftet med vätskebehandling genom undertrycksavgasning är att sänka gashalten till en nivå där korrosionen avstannar och systemvätskan återfår sin optimala energibärande egenskap.Tekniska data

Benämning: Specifikationer: Specifikationer:
Artikelnummer 515180 515951
RSK.nr: 503 40 00 503 40 10
Min. – Max. systemtryck i anslutningspunkt +0,8 – +2,5 bar +0,8 – +2,5 bar
Medietemperatur: 0 – +60 °C 0 – +60 °C
Omgivningstemperatur: 0 – +40°C 0 – +40°C
Kapacitet, avgasad vätska Min. 100 l/h Min. 100 l/h
Vakuumkapacitet under avgasning Ner till -0,9 Ner till -0,9
Tryckklass: PN 10 PN 10
Tillåtna vätskor: Vatten och avjoniserat vatten
Etanol1 mindre än 30 vol%
Kilfrost max 30 vol%
Vatten och avjoniserat vatten
Etanol1 mindre än 30 vol%
Kilfrost max 30 vol%
Eldata / spänning: 1~230 V, 50 Hz, stickpropp 1~230 V, 50 Hz, stickpropp
Yttre säkring: 10 A 10 A
Märkeffekt: 0,5 kW 0,5 kW
Märkström: 3,0 A 3,0 A
Energiförbrukning: 25 kWh/år 2 25 kWh/år 2
Anslutning till DUC: Växlande potentialfri kontakt Modbus RTU (RS485)
Max belastning: 24 V, 1,0 A 24 V, 1,0 A
Skyddsklass: IP44 IP44
Ljudnivå: 58 dB 58 dB
Vikt: 19 kg 19 kg
1) Vid avgasning av Etanol, se till att lokalen är väl ventilerad.
2 ) Drift med 30 dagars snabbavgasning ger en energiförbrukning på 80 kWh under första året.

TTM NoXygen® kan installeras
i störningskänsliga miljöer som t.ex.
sjukhus, kontor och industrier.

Tillbehör

TTM MAG 54

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen® undertrycksavgasare.

Visa mer

TTM MAG 76

Magnetitfälla med partikelfilter. Avsedd att installeras med TTM NoXygen® men kan även användas i mindre förorenade system utan avgasning. Skyddar avgasaren och ökar livslängden på systemet.

Visa mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET är ett utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen® i värme-, kyl- och återvinningssystem som är känsliga för tryckvariationer, t.ex. system med pumpexpansion.

Visa mer

TTM Anslutningsslang

TTM anslutningsslang är en butylslang med flätning av rostfritt stål och invändigt gängade anslutningar klassificerade för tryck upp till 10 bar.

Visa mer

Bra att veta

TTM Energi erbjuder olika avgasare med olika egenskaper, valet bör bero på dina specifika behov och systemkrav. För att välja rätt avgasare bör man överväga faktorer som systemets storlek, vattensammansättning och användningsområde.
– C625 är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter och ett systemtryck upp till 2,5 bar.
– C650 är anpassad för större system upp till 50 m3 och ett systemtryck upp till 5 bar.
– F650 väljer du om du har en kylapplikation och använder etylenglykol, propylenglykol eller temper.
– M650 rekommenderas för en avgasare med vattenpåfyllning.

Våra referenser

Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2...
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man...
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till...
Jag vill veta mer