Ring oss: 0480-41 77 40 (vard. 08:00 – 16:30)

shuntopac-20-40-komp

TTM miljöberömd produkt

Shuntopac® 20-40 Komp

Shuntgrupp i kompaktutförande med anslutning 20-40..

Shuntgrupp i kompaktutförande för värme

Shuntopac 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem där unionskopplade pumpar har valts.

Shuntopac 20-40 Komp finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20 till och med DN 40. Shuntgruppen kan utrustas med flera komponenter av valfritt fabrikat och ett flertal olika shuntkopplingar. Shuntopac 20-40 Komp levereras med brand och korrosionssäker kåpa av polyester belagd aluminiumplåt och med isolering av mineralull.

Upphängningsanordningen möjliggör olika montagelägen. Flexfit – anslutningsböjar för ökad montageflexibilitet finns som tillval, se sid 6. Rörpaketet består av helsvetsade tryckkärlsrör enligt SS-EN 10216-2 och DIN 2391. Utformningen av rörpaketet utgör, vid angivna montagelägen, spärr mot oönskad värmeöverföring på grund av dubbelcirkulation. Shuntopac 20-40 Komp har EG-försäkran enligt maskindirektivet 2006/42/EG, ”Delvis fullbordad maskin. Shuntgruppen är miljöbedömd.

Slide