NoXygen® F650


NoXygen® F650

Energiförluster, korrosion och ljudproblem förorsakas framförallt av för hög gashalt i systemvätskan. TTM NoXygen® är en serie helautomatiska, kraftfulla undertrycksavgasare som avlägsnar både fria och bundna gaser med ett högt vakuum ned till -0,9 bar. TTM NoXygen® är anpassad att installeras tillsammans med magnetitfilter TTM MAG 76. TTM NoXygen® undertrycksavgasare har gjort sig kända för att vara snabba att installera och enkla att driftsätta och sköta.

TTM NoXygen® undertrycksavgasare F650 ingår i en serie helautomatiska och lättinstallerade undertrycksavgasare för behandling av vätskor i kylsystem och kan anslutas för styrning, reglering och övervakning via Modbus RTU. TTM NoXygen® F650 är avsedd för system med minusgrader. Energiförluster, korrosion och ljudproblem förorsakas framför allt av för hög gashalt i systemvätskan. TTM NoXygen® håller systemet fritt från aggressiva gaser, förebygger och förhindrar gasrelaterade problem som annars medför att systemvätskans förmåga att hämta och avge energi försämras. TTM NoXygen® kan installeras i befintliga och nya system och är speciellt konstruerad för storkök, isanläggningar, komfortkyla, kommersiell kyla och liknande.

NoXygen® F650 är byggd för kommersiella kylsystem och avsedd för fast installation i kylsystem där medietemperaturerna går ned mot -10°C med ett drifttryck på upp till 5 bar. NoXygen® F650 avlägsnar med kraftfull undertrycksavgasning inte bara fria gaser utan även de bundna gaser som i köldblandningar kan vara svårare att avlägsna. NoXygen® har gjort sig känd för att vara enkel att driftsätta och den går snabbt att installera.

NoXygen F650 är miljöbedömd

 

Installationsfördelar:

 • Enkel att installera, driftsätta och styra
 • Snabbavgasningsfunktion
 • Kan installeras i både små och stora system.

 

Driftsfördelar:

 • Sänker driftskostnaderna
 • Förhindrar korrosion på systemkomponenter
 • Man slipper lufta radiatorer
 • Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem
 • Minimerar ljudproblem i värme- och kylsystem
 • Stabil och enkel injustering
 • Avlägsnar systemvätskans innehåll av gaser
 • Förhindrar nedbrytning av köldbärarvätskor
 • Kan kopplas upp till BMS med MODBUS RTU via RS485 (art.nr 515968) eller med summalarm via potentialfri växlande kontakt (art.nr 509554).Syftet med vätskebehandling genom undertrycksavgasning är att sänka gashalten till en nivå där korrosionen avstannar och systemvätskan återfår sin optimala energibärande egenskap.

TTM NoXygen® får installerasi störningskänsliga miljöer somsjukhus, kontor och industrier.

Principinstallation med TTM NoXygen® och TTM OFFSET utjämningskärl med TTM GeniX® tryckhållningskärl.

ttm
TTM NoXygen® undertrycksavgasare passar systemvolymer från 1 m3 till 50 m3. I systemvolymer över 50 m3 eller där snabbare avgasning är önskvärd, kan TTM NoXygen® monteras efter varandra i samlingsledningens returflöde.Tekniska data

Benämning: Specifikationer: Specifikationer:
Artikelnummer 509547 515982
RSK.nr: 484 26 30 503 40 13
Min. – Max. systemtryck i anslutningspunkt 0,8 – 5,0 bar 0,8 – 5,0 bar
Medietemperatur: -10- +70°C -10- +70°C
Omgivningstemperatur: 0 – +40°C 0 – +40°C
Kapacitet, avgasad vätska Min. 135 l/h Min. 135 l/h
Vakuumkapacitet under avgasning Ner till -0,9 Ner till -0,9
Tryckklass: PN 10 PN 10
Tillåtna vätskor: Vatten och avjoniserat vatten
Propylen-/etylenglykol max 50 vol%
Etanol 1 mindre än 30 vol%
Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40
Kilfrost GEO max 35 vol %
Kalciumklorid max 25%
Vatten och avjoniserat vatten
Propylen-/etylenglykol max 50 vol%
Etanol 1 mindre än 30 vol%
Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40
Kilfrost GEO max 35 vol %
Kalciumklorid max 25%
Eldata / spänning: 1~230 V, 50 Hz, stickpropp 1~230 V, 50 Hz, stickpropp
Yttre säkring: 10 A 10 A
Märkeffekt: 0,75 kW 0,75 kW
Märkström: 5,0 A 5,0 A
Energiförbrukning 37 kWh/år 2 37 kWh/år 2
Anslutning till DUC: Växlande potentialfri kontakt Modbus RTU (RS485)
Skyddsklass: IP44 IP44
Ljudnivå: 61 dB 61 dB
Vikt: 30 kg 30 kg
1) Vid avgasning av Etanol, se till att lokalen är väl ventilerad.
2 ) Drift med 30 dagars snabbavgasning ger en energiförbrukning på 102 kWh under första året.

Tillbehör

TTM MAG 54

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen® undertrycksavgasare.

Visa mer

TTM MAG 76

Magnetitfälla med partikelfilter. Avsedd att installeras med TTM NoXygen® men kan även användas i mindre förorenade system utan avgasning. Skyddar avgasaren och ökar livslängden på systemet.

Visa mer

TTM OFFSET

TTM OFFSET är ett utjämningskärl som används tillsammans med NoXygen® i värme-, kyl- och återvinningssystem som är känsliga för tryckvariationer, t.ex. system med pumpexpansion.

Visa mer

TTM Anslutningsslang

TTM anslutningsslang är en butylslang med flätning av rostfritt stål och invändigt gängade anslutningar klassificerade för tryck upp till 10 bar.

Visa mer

Bra att veta

TTM Energi erbjuder olika avgasare med olika egenskaper, valet bör bero på dina specifika behov och systemkrav. För att välja rätt avgasare bör man överväga faktorer som systemets storlek, vattensammansättning och användningsområde.
– C625 är anpassad för flerbostadshus och mindre system upp till ca 200 lägenheter och ett systemtryck upp till 2,5 bar.
– C650 är anpassad för större system upp till 50 m3 och ett systemtryck upp till 5 bar.
– F650 väljer du om du har en kylapplikation och använder etylenglykol, propylenglykol eller temper.
– M650 rekommenderas för en avgasare med vattenpåfyllning.

Enbart NoXygen F650 kan användas på dessa system.
Produkten är avsedd att förbättra systemets effektivitet och motverka problem som kan uppstå på grund av gasbildning och korrosion

Våra referenser

Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2...
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man...
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till...
Jag vill veta mer